Objaśnienia do projektu

1. W spisie występują osoby uczestniczące w Powstaniu Wielkopolskim, wymienione w źródłach archiwalnych i publikacjach na podstawie, których tworzyliśmy bazę (patrz BIBLIOGRAFIA). Przy każdym nazwisku podano źródła, z których pochodzą informacje o danym uczestniku Powstania.

W wykorzystanych materiałach znajdą Państwo nieraz o wiele więcej informacji w porównaniu z tymi udostępnionymi przez nas. Wynika to z faktu, iż nie pisaliśmy biogramów uczestników, a jedynie stworzyliśmy listę z podaniem podstawowych danych. Warto więc sięgnąć do źródła.

Wśród źródeł występuje kod nr 500 (Inne źródła). Są to informacje przesłane przez osoby indywidualne (przeważnie rodziny Powstańców) oraz informacje wyszukane przez indeksujących (np. z wyszukiwarek cmentarnych czy akt metrykalnych), które zblokowaliśmy w jedną pozycję. Dostęp do szczegółów możliwy jest po skontaktowaniu się z adminem Projektu.

Na stronie projektu znajdą również Państwo pełną listę wykorzystanych źródeł i publikacji (patrz: Bibliografia).

2. Dane o uczestnikach Powstania Wielkopolskiego. W projekcie notujemy: nazwisko, imię i miejsce urodzenia (spisywane w wersji przedstawionej w źródłach). Problemy z zapisem nazwisk, imion i miejscowości przedstawione zostały w zakładce O projekcie.

Dużą wagę przykładaliśmy do podania miejsca pochówku zmarłych lub poległych. Uważamy ten punkt za bardzo ważny, gdyż warto wiedzieć, gdzie są pochowani nasi Bohaterowie i zapobiec likwidacji ich grobów, które nie mają opieki rodzin. Uważamy, że wszystkie mogiły uczestników Powstania Wielkopolskiego winny być oznakowane (co już się w wielu przypadkach dzieje) i zachowane dla potomnych.

Niektóre daty zapisane jako daty zgonu mogą się okazać datami pochowków. Jeżeli napotkają Państwo takie przypadki, prosimy zgłaszać je do admina projektu, zostanie to poprawione.

W wielu wypadkach w rubryce „stopień, status” znajduje się adnotacja „podporucznik mianowany”. Zapis ten dotyczy mianowania uczestników Powstania Wielkopolskiego na stopień oficerski, co miało miejsce w latach 70. i 80. XX w. Przy każdym takim zapisie w uwadze znajduje się numer uchwały, na podstawie której uczestnik był mianowany na stopień oficerski.

3. Pole „Uwagi”. W polu tym zapisane są niekiedy ciągi liczb, np. I.487.14240. Są to sygnatury akt znajdujące się w Wojskowym Biurze Historycznym (CAW), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i kopie dokumentów.

Tutaj wpisywaliśmy także dodatkowe informacje pozwalające na bliższą identyfikację uczestnika. Nazwy miejscowości ujęte w tej rubryce dotyczą, w przeważającej większości, miejsca zamieszkania uczestnika po Powstaniu Wielkopolskim.

Barbara Cywińska

Przeczytaj więcej o projekcie, zapoznaj się z listą osób zaangażowanych w projekt lub dowiedz się o historii samego Powstania.

Szukaj w bazie

Aby wyszukać informację wprowadź samo nazwisko lub nazwisko i imię w formacie „nazwisko, imię”. Dostępne są również rozszerzone kryteria wyszukiwania pozwalające zawęzić listę rezultatów dodatkowymi parametrami.

Musisz podać nazwisko i/lub miejscowość. Jednostka i status nie są wymagane, ale dzięki nim możesz uzyskać bardziej precyzyjne wyniki.

Nazwisko

Miejscowość

Jednostka

Status

WTG „Gniazdo”

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera ludzi odkrywających swoje rodzinne historie i propaguje szeroko pojętą genealogię. Jest również realizatorem wielu interesujących projektów genealogicznych i historycznych. O szczegółach przeczytacie więcej na naszej stronie internetowej

Przejdź na stronę wtg-gniazdo.org...

Bibliografia

Nasza lista oparta została o ponad 600 pozycji archiwalnych i publikacji. Wolontariusze indeksowali te dokumenty i łączyli dane o Powstańcach w jeden spójny zbiór. Spis bibliograficzny nie jest pełen i w przyszłości będziemy dodawać kolejne opracowania, wzbogacać projekt o nowe osoby, tak aby nasz spis był jak najbardziej kompletny.

Zobacz listę wykorzystanych źródeł...

Odznaczeni

Wielkopolski Krzyż Powstańczy to odznaczenie ustanowione w 1957 r. dekretem Rady Państwa. W 2014 r. Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” przygotowało listę odznaczonych Krzyżem, dla których zachowały się wnioski o jego nadanie wraz z uzasadnieniem. Projekt zawiera obecnie 23 tys. nazwisk wzbogaconych o biogramy i zdjęcia.

Znajdź osobę odznaczoną Krzyżem Powstańczym...