Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego – baza on-line

Powstanie Wielkopolskie, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. i trwało do 16 lutego 1919 r., było jedyną tak wielką i zwycięską walką o odzyskanie niepodległości w historii naszego Państwa. Dotychczas powstało wiele opracowań, książek, albumów i artykułów na temat Powstania i jego uczestników, ale cały czas brakowało kompletnej listy powstańców i - mówiąc szerzej - uczestników, którzy nie tylko zbrojnie wystąpili przeciwko zaborcy, ale również wspierali Powstanie finansowo i organizacyjnie. Byli to m.in. księża, lekarze i sanitariuszki, gospodarze oferujący Powstańcom schronienie, odzież i wyżywienie, harcerze czy też dzieci dostarczające meldunki.

W setną rocznicę tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego, postanowiliśmy uhonorować i oddać cześć tym, którzy w jakikolwiek sposób wymienieni są w opracowaniach, archiwaliach i zachowanych spisach Powstańców. Wiosną 2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego”. Na podstawie blisko 650 źródeł stworzyliśmy listę zawierającą ponad 80 tys. osób wraz z miejscami ich urodzenia, pochówku, imionami rodziców oraz innymi informacjami. Więcej szczegółów o pomyśle i realizacji projektu znajdziecie w zakładce O projekcie

Opracowana lista uczestników nie jest i zapewne nigdy nie będzie kompletna - wielu Powstańców i osób zaangażowanych w pomoc pozostanie na zawsze bezimiennych. Zamierzamy jednak w oparciu o dostępne źródła uzupełniać i poszerzać listę uczestników Powstania Wielkopolskiego. Zwracamy się zatem z prośbą o kontakt z administratorem projektu w celu skompletowania pełnej listy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przysłużyli się Powstaniu. Uczestnictwo należy potwierdzić jednak odpowiednim dokumentem (publikacja, legitymacja, poświadczenie, wspomnienia, itp.).

Zachęcamy również do zapoznania się z historią Powstania Wielkopolskiego w artykule prof. Janusza Karwata.

Twórcy projektu

Realizatorem projektu jest Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”. Dzięki setkom godzin pracy członków i sympatyków tego stowarzyszenia, możliwe stało się opracowanie listy uczestników Powstania Wielkopolskiego. Zobacz, kto zaangażował się w jego realizację.

Wsparcie i podziękowania

Realizacja każdego projektu wymaga nie tylko setek godzin pracy, ale również wsparcia finansowego i życzliwości instytucji dysponujących materiałami źródłowymi. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały nas w pracy nad projektem.

Patronat honorowy

Projekt został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Wsparcie finansowe

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego - baza on-line” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

Wsparcie technologiczne (serwer)

Strona internetowa projektu, podobnie jak inne projekty Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” działa dzięki serwerom udostępnionym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Współpraca

Szczególne podziękowania przekazujemy również Dyrekcji i Pracownikom: Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Prezydenta RP, Wojskowego Biura Historycznego (Centralnego Archiwum Wojskowego), Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Wykorzystane na stronie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

Patronat medialny

Swoim patronatem medialnym, projekt objęło Radio Poznań oraz Głos Wielkopolski

Database search

To search for information, enter only surname or first name and surname in the format "surname, first name". Use the extended search criteria with additional parameters to narrow down the list of results.

Enter the surname and/or place. The unit and status are not required, but you can get more precise results.

Surname

Place

Unit

Status

Genealogical Society

Genealogical Society of Greater Poland "Gniazdo" (WTG "Gniazdo") is Polish non-profit and public benefit organisation which supports people discovering their family stories and promotes genealogy in its broadest sense. It also carries out many interesting genealogical and historical projects. You can read more about the details on our website.

Visit wtg-gniazdo.org website...

References

Our list is based on over 600 archival items and publications. Volunteers indexed these documents and combined data about the insurgents into one coherent collection. The bibliographic census is not complete and in the future we will add further studies, enrich the project with new people, so that our census is as complete as possible.

See list of references...

Decorations

The Greater Poland Uprising Cross is an award established in 1957 by a decree of the Council of State. In 2014. Genealogical Society of Greater Poland "Gniazdo" has prepared a list of those who have been awarded the Cross, for whom the applications for its award together with the justification have survived. The project contains 23 thousand names.

Find a person decorated with the Uprising Cross...