Bibliographie

Zum Zeitpunkt der Materialindizierung waren alle Webadressen aktiv. Leider können die Autoren der Website bei so vielen verwendeten Quellen nicht kontrollieren, ob alle Links noch ordnungsgemäß funktionieren.

Quellcodes anzeigen | die Bibliographie als PDF herunterladen (Polnisch)

 • 001 - Kucner Alfred (oprac.), Powstanie Wielkopolskie w powiecie obornickim i walki nad Notecią w r. 1918/19, Oborniki 1939
 • 002 - Album Pamiątkowy Powstańców Ziem Zachodnich R.P., Poznań 1937, nr 1; Poznań 1938, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5; [Poznań] 1939, nr 6
 • 003 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 502: Ankieta dla weteranów powstania wielkopolskiego zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Część l.
 • 004 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 503: Ankieta dla weteranów powstania wielkopolskiego zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Część Il.
 • 005 - Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • 006 - Głos Powstańca Wielkopolskiego. Organ Zw. Powstańców Wielkopolskich - Niezależny tygodnik chrześcijański i narodowy 1938, R. 1, nr 1-48; R. 2, nr 1-32
 • 007 - Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, Poznań 1935, Część pierwsza: Z dziejów walk o niepodległość. Rozprawy i szkice; Część druga: Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 za rok 1934
 • 008 - Kicman Wojciech, Franciszek Toboła. Powstaniec wielkopolski i śląski, pierwszy prezydent Piły, współpr. red. i konsult. historyczna Marek Toboła, Piła 2012
 • 009 - Polak Bogusław, Dowódcy Powstania Wielkopolskiego i Wojska Wielkopolskiego 1918-1919. Tom I. Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918-1918, Koszalin 1989
 • 010 - Machnikowski Sylwester,, Drużyna Skautowa im. Jana Sobieskiego w Kościanie w latach 1912-1919, Leszno 1936
 • 011 - Basińska Ilona M., Bończa-Bystrzycki Lech,, Duchowieństwo polskie wobec powstania wielkopolskiego 1918-1919, Koszalin 2010
 • 012 - Kandziora Karol,, Działalność P.O.W. w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego w latach 1918/19, Warszawa 1939
 • 013 - Dziennik Ostrowski. Jedyne pismo codzienne w południowej Wielkopolsce 1936, nr 280-298; 1937, nr 1-302; 1938, nr 1-299' 1939, nr 1-198
 • 014 - Goniec Powstańczy. Nowotomyska Jednodniówka Historyczna poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu
 • 015 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 369: Hanyż Andrzej, Front Grupy Leszno w powstaniu wielkopolskim
 • 016 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 42: Imienny spis powstańców frontu zachodniego (maszyn.)
 • 017 - Gołaś Józef, Jarocin wczoraj i dziś. Szkice monograficzne miasta i okolicy dla celów szkolnych Cz. I, Jarocin 1938
 • 018 - Jajor Jan, Jarocińscy Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919. Materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005
 • 019 - Jutro. Organ Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914/19. Tygodnik poświęcony aktualnym zagadnieniom polskim, oparty na ideologji niepodległościowej i powstańczej Polski Zachodniej 1936, nr 1-17; 1937, nr 1-50; 1938, nr 1-2
 • 020 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 340: Konferencja naukowa w sprawie organizacji służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim 1918/19 (protokół i korespondencja)
 • 021 - Kronika Gostyńska. Jednodniówka regionalna; pismo regionalne ilustrowane R. 1929-1939
 • 022 - Sadkowski Jan, Krotoszyn w Powstaniu 1918/1919 roku, Ostrów 1936
 • 023 - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Legitymacje i dyplomy
 • 024 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 501: Lekarze i pielęgniarki w powstaniu wielkopolskim 1918/19.
 • 025 - Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • 026 - Olszewski Wiesław, Jastrząb Łukasz, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8.03.1920 r. Monografie Politechniki Koszalińskiej nr 157, Koszalin 2009
 • 027 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Listy powstańców urodzonych i żyjących na Ziemi Pobiedziskiej (Niepełny wykaz uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z terenu miasta i gminy Pobiedziska opracowany na podstawie dostępnej literatury; Lista członków Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919; Lista zweryfikowanych uczestników Powstania Wielkopolskiego Koło Pobiedziska)
 • 028 - Chwaliszewski Roman, Powstańcze boje o Wysoką, Piła 1998
 • 029 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Nadanie odznaczeń członkom T-wa Tow. Powst. i Wojaków w Ostrowie, 1922-1926
 • 030 - Wykaz poległych i zmarłych za Polskę w latach 1918-1921 w woj. wielkopolskim - Poznań 2020 - Wojewoda Wielkopolski.
 • 031 - Cmentarz Katedralny w Łowiczu
 • 032 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 378 : Nogaj Stanisław, Pamiętnik powstańca wielkopolskiego (maszyn.)
 • 033 - Wieliczka Zygmunt, Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 1931
 • 034 - Mierzejewski Przemysław, Powstańcy Wielkopolscy Gminy Nowy Tomyśl, Olędry Nowotomyskie
 • 035 - Basiński Jan, Organizacja i znaczenie służby sanitarno-medycznej w przebiegu powstania wielkopolskiego i organizacja Wojska Wielkopolskiego 1918-1919, Koszalin 2010
 • 036 - Kittel Zygmunt, Oswobodzenie Gniezna i trzy tygodnie dalszych potyczek (28.XII.1918 – 17.I.1919). Pamiętnik. Skreślił… pierwszy Komendant miasta i powiatu, Gniezno 1919
 • 037 - Rzepecki Karol, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918, Poznań 1919
 • 038 - Powstanie Polski. Opis rewolucji w Witkowie w 1918 r., Krotoszyn 1925
 • 039 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 173: Wnioski o odznaczenia 1938-1939
 • 040 - Czubiński Antoni, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza – charakter – znaczenie, Poznań 2002
 • 041 - Czubiński Antoni, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza – charakter – znaczenie, Poznań 2002
 • 042 - Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Benon, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Poznań 1983
 • 043 - Rocznik Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. 1, pod red. Antoniego Cwojdzińskiego, Zdzisława Grota, [Poznań] 1047
 • 044 - Przeszłość. Czasopismo historyczne dla wszystkich 1935, nr 5/6
 • 045 - Kucner Alfred, Powstanie Wielkopolskie w powiecie obornickim i walki nad Notecią w r. 1918/19, Oborniki 1939
 • 046 - Ciszak Antoni., Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/19, Września 1968.
 • 047 - Fenrych Tadeusz, Powstanie Wielkopolskie. I. Front północny. Na podstawie aktów i meldunków zestawił…, Poznań 1920
 • 048 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. I, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2005
 • 049 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. II, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2006
 • 050 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. III, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2007
 • 051 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. IV, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2008
 • 052 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. V, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2008
 • 053 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. VI, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2009
 • 054 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. VII, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2010
 • 055 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. VIII, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2011
 • 056 - Powstańcy Wielkopolscy - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. IX, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2012
 • 057 - Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. X, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2013
 • 058 - Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. XI, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2014
 • 059 - Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. XII, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2015
 • 060 - Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. XIII, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2016
 • 061 - Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. XIV, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2017
 • 062 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 366: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego na terenie Kórnika - Bnina, powiat Śrem, województwo poznańskie
 • 063 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 362: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego w Jarocinie i okolicy
 • 064 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 372: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego w Obornikach, powiat Oborniki, województwo poznańskie i okolicy
 • 065 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 354: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Białośliwie, powiat Wyrzysk, województwo bydgoskie, 2. Biskupice Ołoboczne, powiat Ostrów Wielkopolski, województwo poznańskie, 3. Budzyń, powiat Chodzież, województwo poznańskie, 4. Buk, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie. Zdjęcie: s.12. - fotografia relacjonującego
 • 066 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 355: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Chobienice, powiat Wolsztyn, województwo poznańskie
 • 067 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 356: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Chodzież, powiat Chodzież, województwo poznańskie
 • 068 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 357: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Chojna, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie, 2. Czarnków, powiat Czarnków, województwo poznańskie, 3. Czersk, powiat Chojnice, województwo bydgoskie, 4. Cichowo, powiat Kościan, województwo poznańskie
 • 069 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 358: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Damasławek, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie, 2. Drawsko, powiat Czarnków, województwo poznańskie, 3. Duszniki, powiat Szamotuły, województwo poznańskie
 • 070 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 361: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Inowrocław i Ziemia Kujawska
 • 071 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 363: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Kalisz, powiat Kalisz, województwo poznańskie, 2. Kamienica, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie, 3. Kąkolewo, powiat Leszno, województwo poznańskie, 4. Kępno, powiat Kępno, województwo poznańskie. Kronika Kąkolewa /1918 - 1945/ Zdjęcie: s.5 - wręczanie dyplomów weryfikacyjnych w dniu 9.l.1949 roku dla członków byłego Koła Kalisz Związku Powstańców Wielkopolskich
 • 072 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 365: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Kiełczewo, powiat Kościan, województwo poznańskie, 2. Kłecko, powiat Gniezno, województwo poznańskie, 3. Kościan, powiat Kościan, województwo poznańskie, 4. Kobylin, powiat Krotoszyn, województwo poznańskie, 5. Kowalewo, powiat Pleszew, województwo poznańskie, 6. Koźmin, powiat Turek, województwo poznańskie. Zdjęcia: s.64 - fotografia autora relacji5
 • 073 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 367: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Krystynki, powiat Rawicz, województwo poznańskie, 2. Krotoszyn, powiat Krotoszyn, województwo poznańskie, 3. Krobia, powiat Gostyń, województwo poznańskie
 • 074 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 368: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Leszno, powiat Leszno, województwo poznańskie, 2. Łomnica, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie
 • 075 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 370: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Miejska Górka, powiat Rawicz, województwo poznańskie, 2. Międzychód, powiat Międzychód, województwo poznańskie, 3. Miłosław, powiat Września, województwo poznańskie, 4. Mogilno, powiat Mogilno, województwo bydgoskie, 5. Mrocza, powiat Wyrzynek, województwo bydgoskie. Okupacja hitlerowska w Mogilnie. Dwa zdjęcia: s.15 i s.25 - fotografie relacjonującego
 • 076 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 371: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Nakło n. Notecią, powiat Wyrzysk, województwo bydgoskie, 2. Nądnia, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie, 3. Nowy Tomyśl, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie, 4. Nowawieś Zbąska, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie. 4 zdjęcia: s.13 - fotografia autora, s.18 - fotokopia legitymacji Krzyż Powstańczego, s.19 - Złoty Krzyż Zasługi, - Krzyż Kawalerski
 • 077 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 381: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Powidz, powiat Gniezno, województwo poznańskie, 2. Przemęt, powiat Wolsztyn, województwo poznańskie.
 • 078 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 375: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Poznań, część l (autorzy relacji od A - F)
 • 079 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 376: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Poznań, część ll (autorzy relacji od G - M)
 • 080 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 377: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Poznań, część llI (autorzy relacji N)
 • 081 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 379: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Poznań, część lV (autorzy relacji od N-S)
 • 082 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 380: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Poznań, część V (autorzy relacji od T-W). (Zakrzewski Władysław)
 • 083 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 382: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Rakoniewice, powiat Wolsztyn, województwo poznańskie, 2. Rawicz, powiat Rawicz, województwo poznańskie
 • 084 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 385: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Rąbczyn, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie, 2. Rogoźno, powiat Oborniki, województwo poznańskie, 3. Romanowo, powiat Czarnków, województwo poznańskie, 4. Roszki, powiat Krotoszyn, województwo poznańskie
 • 085 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 384: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Sarnowa, powiat Rawicz, województwo poznańskie, 2. Skalmierzyce Nowe, powiat Ostrów Wielkopolski, 3. Studzieniec, powiat Chodzież, województwo poznańskie, 4. Słupia Kapitulna, powiat Rawicz, województwo poznańskie, 5. Sobiałkowo, powiat Rawicz, województwo poznańskie 6. Strzelno, powiat Mogilno, województwo bydgoskie 7. Sulmierzyce, powiat Szamotuły, województwo poznańskie 8. Szczepankowo, powiat Szamotuły. .uwagi 2.
 • 086 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 386: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Trzeciewnica, powiat Wyrzysk, województwo bydgoskie, 2. Trzemeszno, powiat Mogilno, województwo bydgoskie
 • 087 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 387: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Wągrowiec, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie
 • 088 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 389: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Wielichowo, powiat Kościan, województwo poznańskie, 2. Wieruszów, powiat Wieruszów, województwo łódzkie, 3. Wójcin, powiat Mogilno, województwo bydgoskie, 4. Wronki, powiat Szamotuły, województwo poznańskie, 5. Września, powiat Września, województwo poznańskie 6. Wyrzysk-Wysoka, powiat Wyrzysk, województwo bydgoskie
 • 089 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 355: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Wolsztyn, powiat Wolsztyn, województwo poznańskie
 • 090 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 390: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Zbąszyń, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie, 2. Zdziechowa, powiat Gniezno, województwo poznańskie, 3. Zduny, powiat Krotoszyn, województwo poznańskie.
 • 091 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 391: Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Żnin, powiat Żnin, województwo bydgoskie, 2. Żurczyn, powiat Szubin, województwo bydgoskie
 • 092 - Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. nauk. Antoni Czubiński, Polak Bogusław, Poznań 2002
 • 093 - Polak Bogusław, Polak Michał (oprac.), Wielkopolanie Kawalerowie Orderu Virtuti Militari 1918-1920, Koszalin 2010
 • 094 - Cmentarz parafialny w Krotoszynie, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Spis grobów powstańców
 • 095 - Jędraszewski Wojciech, Zarys dziejów Mnichowa, Mnichowo 2014
 • 096 - Powstańcy Wielkopolscy z naszych okolic. Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne, Historia Kruszwicy, Kujaw i Wielkopolski
 • 097 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 31: Spis zweryfikowanych 101 - 4621
 • 098 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 32: Spis zweryfikowanych 4622 - 9099
 • 099 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 33: Spis zweryfikowanych 9100 - 13620
 • 100 - Fornalski Antoni, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Przemęckiej, Przemęt 2008
 • 101 - Skiba Mikołaj, Szamotuły w Powstaniu Wielkopolskiem 1918-1919 r., Szamotuły 1923
 • 102 - Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego, (1), pod red. Zygmunta Wieliczki, Poznań 1933
 • 103 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, sygn. 24: Evakuierung - Stadt Jarotschin
 • 104 - Wawrzyniak Jarosław, Śrem w Postaniu Wielkopolskim 1918-1919, Śrem 2011
 • 105 - Franciszek Murach. Powstaniec Wielkopolski z Wyrzyska, Wyrzysk 2013
 • 106 - Fijałowski Marek, Kicman Wojciech, Józef Marciniak 1896-1940. Powstaniec wielkopolski, strażnik graniczny, żołnierz września 1939, Piła 2014
 • 107 - Strona Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło Pakość. Wykaz poległych
 • 108 - Strona Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło Szczecin. Wykaz powstańców
 • 109 - Powstańcze biografie. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Szubin
 • 110 - Powstańcza lista strat Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Szubin
 • 111 - [m.in. biogramy, dzieje powstania w miejscowościach] Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Wolsztyn
 • 112 - Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej 1919, nr 1-10; "Tygodnik Urzędowy" 1919, nr 1-72
 • 113 - Udział powiatu zachodnio-poznańskiego w powstaniu wielkopolskim w roku 1918/19, Poznań 1928.
 • 114 - Szuman Antoni, Na usługach powstania wielkopolskiego 1919. Część II. W Szczecinie 1919, Poznań 1935
 • 115 - Jellenta Stefa, Walki o Rawicz i Leszno w r. 1919 w świetle opracowań niemieckich, Warszawa 1939
 • 116 - Gomolec Ludwik, Polak Bogusław (wybór i oprac.), Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i listy uczestników Powstania Wielkopolskiego. Wstęp Ludwik Gomolec, Warszawa 1979
 • 117 - Kuliberda Bożenna, Wielkopolska dla Ojczyzny. Polegli i zmarli 27.12.1918 - 31.3.1921, Mnichowo 2015
 • 118 - Rządkowski Ludwik, Wielkopolska pod władzą Rad Robotników i Żołnierzy oraz Naczelnej Rady Ludowej w roku 1918/19. Materiały i dokumenty do historji wydarzeń politycznych w b, zaborze pruskim w roku 1918/1919 poprzedzone streszczonym opisem wybuchu listopadowej rewolucji niemieckiej w Berlinie, Środa 1934
 • 119 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Wnioski o przyjęcie na członków. Tow. Powst. i Wojaków w Ostrowie 1926 - 1932
 • 120 - Polak Bogusław, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920, [Koszalin] 1990
 • 121 - cmentarz Powidz
 • 122 - Celichowski Stanisław, Wyprawa zbąszyńska. Wspomnienia uczestnika, Poznań 1935
 • 123 - Pawełczyk Michał, Ziemia Nekielska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Nekla 2015
 • 124 - Wojcięgowska Danuta, Jarosz Bogdan, Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego, Dominowo 2017
 • 125 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Koła poza Poznaniem
 • 126 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Koła w Poznaniu
 • 127 - Chwaliszewski Roman, Kicman Wojciech, Powrót Orła. Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Pilskiej. Przebieg, bohaterowie, upamiętnienie, Piła 2008
 • 128 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 392: Życiorysy powstańców wielkopolskich: A - tom l (Abramowski - Andrzejewski)
 • 129 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 393: Życiorysy powstańców wielkopolskich: A - tom Il (Andrzejewski Piotr - Augustyniak Szczepan)
 • 130 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 394: Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom l (Babiak Sylwester - Bazyli Jan)
 • 131 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 395: Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom lI (Bączkiewicz Adam - Betscher Jan/)
 • 132 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 396: Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom IIl (Białasik Marcin - Błoch Stanisław)
 • 133 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 397: Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom lV (Bober Leonard - Bosiacki Franciszek)
 • 134 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 398: Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom V (Brandecki Michał - Brzozowski Jan)
 • 135 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 399: Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom VI (Bubacz Mieczysław Marta - Bzdęga Jan)
 • 136 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 400: Życiorysy powstańców wielkopolskich: C - tom I (Cabański Stefan - Chwirot Ludwik)
 • 137 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 401: Życiorysy powstańców wielkopolskich: C - tom II (Ciabach Aleksander - Ciszak Roman)
 • 138 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 402: Życiorysy powstańców wielkopolskich: C - tom III (Cwojdziński Witold - Czwojdziński Antoni)
 • 139 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 403: Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom I (Dajerling Feliks - Dłużak Jan)
 • 140 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 404: Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom II (Dobak Wojciech - Dominiak Michał)
 • 141 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 405: Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom III (Drażan Andrzej - Dużałka Franciszek)
 • 142 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 406: Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom IV (Dworczak Ludwik - Dziudzia Jan)
 • 143 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 407: Życiorysy powstańców wielkopolskich: E
 • 144 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 408: Życiorysy powstańców wielkopolskich: F - tom l (Fajga Jan - Flieger Józef)
 • 145 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 409: Życiorysy powstańców wielkopolskich: F - tom lI (Florczak Antoni - Furmański Jan)
 • 146 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 410: Życiorysy powstańców wielkopolskich: G - tom l (Gabiś Wojciech - Gąszczak Jan)
 • 147 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 411: Życiorysy powstańców wielkopolskich: G - tom Il (Gebor Stanisław - Gniewkowski Czesław)
 • 148 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 412: Życiorysy powstańców wielkopolskich: G - tom IIl (Goćwiński Wacław - Górski Marian)
 • 149 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 413: Życiorysy powstańców wielkopolskich: G - tom IV (Górski Jan - Grobelniak Stanisław)
 • 150 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 414: Życiorysy powstańców wielkopolskich: G - tom V (Grobelny Franciszek - Grzegorczyk Antoni)
 • 151 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 415: Życiorysy powstańców wielkopolskich: G - tom VI (Grzegorczyk Franciszek - Gwardzik Józef)
 • 152 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 416: Życiorysy powstańców wielkopolskich: H - tom I (Habicht Gustaw - Hoffmann Jan)
 • 153 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 417: Życiorysy powstańców wielkopolskich: H - tom II (Hoffmann Roman - Hytry Stanisław)
 • 154 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 417: Życiorysy powstańców wielkopolskich: I
 • 155 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 419: Życiorysy powstańców wielkopolskich: J - tom I (Jabłoński Antoni - Jander Edward)
 • 156 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 420: Życiorysy powstańców wielkopolskich: J - tom II (Janiak Henryk - Jankowski Stanisław)
 • 157 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 421: Życiorysy powstańców wielkopolskich: J - tom III (Jankowski Wacław - Jarząbek Wincenty)
 • 158 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 422: Życiorysy powstańców wielkopolskich: J - tom IV (Jarzębowski Antoni - Jeszka Bolesław)
 • 159 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 423: Życiorysy powstańców wielkopolskich: J - tom V (Jeziorny Ludwik - Juszczak Jan)
 • 160 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 425: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom ll (Kaliszewski Władysław - Karasiński Jan)
 • 161 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 426: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom lIl (Karaszkiewicz Ignacy - Kaucha Józef)
 • 162 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 427: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom lV (Kaufmann Bronisław - Kielanowski Józef)
 • 163 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 432: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom IX (Kościelniak Wacław - Kozierowski Ignacy)
 • 164 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 428: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom X (Kiełbasiewicz Antoni - Klupś Bronisław)
 • 165 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 430: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom VI (Klupś Józef - Kołodziej Antoni)
 • 166 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 430: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom VII
 • 167 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 431: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom VIII (Kiełbasiewicz Antoni - Klupś Bronisław)
 • 168 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 433: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom X (Kozik Alfons - Kręglewski Edmund)
 • 169 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 434: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom XI (Krieger Franciszek - Kryś Wojciech)
 • 170 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 435: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom XII (Krystians Franciszek - Kubiak Jan)
 • 171 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 436: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom XIII (Kubiak Józef - Kujawa Ignacy)
 • 172 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 437: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom XIV (Kujek Ignacy - Kurzawa Bronisław)
 • 173 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 438: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom XV (Kurzawa Stanisław - Kycler Antoni)
 • 174 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 439: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom l (Lamperski Jan - Lewandowski Michał)
 • 175 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 440: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom Il (Lewandowski Michał - Litkowski Józef)
 • 176 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 441: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom IIl (Litwin Wincenty - Lwowski Antoni)
 • 177 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 442: Życiorysy powstańców wielkopolskich: Ł
 • 178 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 443: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom l (Machowiak Stanisław - Majchrzycki Stefan)
 • 179 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 444: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom lI (Majewicz Stefan - Małyszka Antoni)
 • 180 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 445: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom IIl (Mania Jan - Maroszek Franciszek)
 • 181 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 446: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom lV (Marszał Walenty - Matyja Stefan)
 • 182 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 448: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom V (Matyjasik Adam - Mertyn [Józef])
 • 183 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 449: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom VI (Miałkas Wawrzyn - Mielcarek Władysław)
 • 184 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 450: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom VII (Mielcarski Jan - Misz Jan)
 • 185 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 451: Życiorysy powstańców wielkopolskich: M - tom VIII (Mitsche Jan - Myśliński Józef)
 • 186 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 452: Życiorysy powstańców wielkopolskich: N - tom I (Nader Franciszek - Neterowicz Józef)
 • 187 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 453: Życiorysy powstańców wielkopolskich: N - tom II (Netter Wojciech - Nowaczyk Stanisław)
 • 188 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 457: Życiorysy powstańców wielkopolskich: N - tom III (Nowaczyński Kazimierz - Nowak Władysław)
 • 189 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 458: Życiorysy powstańców wielkopolskich: N - tom IV (Nowak Władysław - Nyklewicz Stefan)
 • 190 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 459: Życiorysy powstańców wielkopolskich: O (Obsada Jan - Oźga Florian)
 • 191 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 460: Życiorysy powstańców wielkopolskich: P - tom I (Pacanowski Szczepan - Patalas Stanisław)
 • 192 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 464: Życiorysy powstańców wielkopolskich: P - tom II (/Pater Stanisław - Pawłowski Marcin)
 • 193 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 465: Życiorysy powstańców wielkopolskich: P - tom III (Pawłowski Marian - Pielak Michał)
 • 194 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 466: Życiorysy powstańców wielkopolskich: P - tom IV (Piński Apolinary - Piotrowski Jan)
 • 195 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 467: Życiorysy powstańców wielkopolskich: P - tom V (Piotrowski Marcin - Polarek Paweł)
 • 196 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 468: Życiorysy powstańców wielkopolskich: P - tom VI (Politowski Józef - Przeniczka Jakub)
 • 197 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 469: Życiorysy powstańców wielkopolskich: P - tom VII (Przeniczny Franciszek - Pyszkowski Feliks)
 • 198 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 470: Życiorysy powstańców wielkopolskich: R - tom I (Rachwalski Ludwik - Recki Wacław)
 • 199 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 471: Życiorysy powstańców wielkopolskich: R - tom II (Redman Michał - Rosada Jan)
 • 200 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 472: Życiorysy powstańców wielkopolskich: R - tom III (Rosada Walenty - Rzyski Jan)
 • 201 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 473: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom I (Saberniak Tomasz - Sieradzki Piotr)
 • 202 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 474: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom II (Sieradzki Szczepan - Skotnicki Wacław)
 • 203 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 475: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom III (Skóra Jan - Sobański Franciszek)
 • 204 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 476: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom IV (Sobański Michał - Sroczyński Jan)
 • 205 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 482: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom IX (Sutkowski Józef - Szczepański Wojciech)
 • 206 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 477: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom V (Sroczyński Kazimierz - Staszak Jan/)
 • 207 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 478: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom VI (Stachowiak Ignacy)
 • 208 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 480: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom VII (Starzyński Jan - Stoppel Stanisław)
 • 209 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 481: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom VIII (Stor Franciszek - Susicki Stefan)
 • 210 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 483: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom X (Szczepkowski Mieczysław - Szturmiński Franciszek)
 • 211 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 484: Życiorysy powstańców wielkopolskich: S - tom XI (Szubert Helena - Szyszka Jan)
 • 212 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 485: Życiorysy powstańców wielkopolskich: Ś - tom l (Śląski Stanisław - Świtek Stefan)
 • 213 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 486: Życiorysy powstańców wielkopolskich: T - tom l (Tabaka Antoni - Tomczak Franciszek)
 • 214 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 487: Życiorysy powstańców wielkopolskich: T - tom Il (Tomczak Franciszek - Tyrakowski Franciszek)
 • 215 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 488: Życiorysy powstańców wielkopolskich: U - V
 • 216 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 489: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom l (Wabiński Bolesław - Walkowiak Jan)
 • 217 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 490: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom Il (Walkowiak Jan - Wawrzynkowski Franciszek)
 • 218 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 491: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom IIl (Wdowiak Stanisław - Wielich Józef)
 • 219 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 493: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom lV (Wielobiński Jan - Witczak Marcin)
 • 220 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 494: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom V (Witka Franciszek - Wojciechowski Piotr)
 • 221 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 495: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom VI (Wojciechowski Stanisław - Wolski Jakub)
 • 222 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 496: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom VII (Wolski Wiktor - Wróblewski Ludwik)
 • 223 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 497: Życiorysy powstańców wielkopolskich: W - tom VIII (Wróblewski Wincenty - Wyzujek)
 • 224 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 498: Życiorysy powstańców wielkopolskich: Z - tom l (Zachciał Stanisław - Ziała Franciszek)
 • 225 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 499: Życiorysy powstańców wielkopolskich: Z - tom ll (Zenker Florian - Zuchowski Antoni)
 • 226 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 500: Życiorysy powstańców wielkopolskich: Ż - (Żak Kazimierz - Żyto Franciszek)
 • 227 - Polak Bogusław red. nauk., Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Kościan 1999
 • 228 - Bross Kazimierz, Przyczynki do historii Powstania Wielkopolskiego. Nowy Tomyśl - Zbąszyń 2/3 1.1919 – 7/8 1.1919, Poznań 1935
 • 229 - Wiadomości z historji regionalnej Obwodu Szkolnego Nowotomyskiego, Nowy Tomyśl 1934
 • 230 - Jabłoński Tadeusz, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Z. 1, 1938
 • 231 - Wacław Czuchwicki, Ziemia Zbąska i jej okolice, Zbąszyń 2003
 • 232 - Wacław Czuchwicki, Powstania Wielkopolskie, Zbąszyń 2008
 • 233 - Matuszewski Zenon, Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich w mieście i gminie Zbąszyń, "Szkice Zbąszyńskie" 2010, luty
 • 234 - Dondera Czesław, Wspomnienia, relacje i zeznania Powstańców Wielkopolskich, "Szkice Zbąszyńskie" 2008, nr 1 (styczeń)
 • 235 - Gomlec Ludwik, Z lat walki powiatu poznańskiego. 1918-1945. W XX-lecie PPR, [Poznań] 1962
 • 236 - Matuszewski Dariusz, Kubacki Grzegorz, Mańkowski Andrzej M, i in., Grodziski Słownik Biograficzny Powstańców Wielkopolskich z 1918-1919 roku, Grodzisk Wielkopolski 2014
 • 237 - Zdziabek Wiesław, Pacholska Maria, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Poznań 2008
 • 238 - Matuszewski Dariusz, Grodziszczanie pod bronią. Tradycje patriotyczne mieszkańców powiatu grodziskiego (zarys), Grodzisk Wielkopolski 2013
 • 239 - Kaminiarz Jarosław, Kubiak Janusz, Rezler Marek, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Ziemi Grodziskiej, "Grodziskie Zeszyty Historyczne" 1999, nr 1
 • 240 - Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim z biogramami uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, pod red. Pawła Ruszkowskiego, Janusza Karwata, Luboń 2009
 • 241 - Mieloch Przemysław, Udział mieszkańców Gminy Komorniki w Powstaniu Wielkopolskim, Komorniki 2009
 • 242 - Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina. Galerie. Powstanie Wielkopolskie
 • 243 - Kościański Zdzisław, Tomkowiak Eligiusz, Mieszkańcy Gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919. Słownik biograficzny, Dopiewo 2010
 • 244 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 44: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 - 16966]
 • 245 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 45: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 - 23302]
 • 246 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 100: Wnioski o odznaczenia krzyżem i medalem niepodległości
 • 247 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 43: Spis członków Związku Weteranów Powstań Narodowych od 2311 - 3540a
 • 248 - Kowal Stefan, Olejnik Karol, Rutkowska Maria, Dzieje Czarnkowa na przestrzeni wieków, Czarnków 1994
 • 249 - Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, Zespół: Starostwo Powiatowe we Wrześni 1945-1950, sygn. 70: Lista Powstańców z Miłosławia
 • 250 - Pilawski Władysław, Ziemia czarnkowska w walce o wolność 1918-1919, Czarnków 2006
 • 251 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Obornikach, sygn. 8: Polen - Kriegebeschädigte und Eriegshinterbliebene - Stadt Rogasen (Rogoźno)
 • 252 - Hanyż Andrzej, Ziemia szamotulska w walce o wolność 1793-1919 r., Szamotuły 1939
 • 253 - Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich, wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Lesław Tokarski, Jerzy Ziołek, Poznań 1970
 • 254 - Rozwadowicz [Jan], Jednodniówka na dziesięciolecie niepodległości Wielenia 1920-1930, Wieleń [1930]
 • 255 - Barnaś Zofia, Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich "Ziemi Nadnoteckiej", Czarnków 2011
 • 256 - Pawełczyk Michał, Patrioci. Rodzina Moellenbrocków, 2018
 • 257 - Oses Jerzy, Zestaw zdjęć nagrobków Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Kaźmierzu, 2018
 • 258 - Barnaś Zofia, Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich "Ziemi Nadnoteckiej", Czarnków 2011
 • 259 - Raszewski Stanisław, Wspomnienia z własnych przeżyć do końca 1920, Poznań
 • 260 - Przyjaciel Ludu 1995, nr 5/6
 • 261 - Lekarze polscy uczestniczący w powstaniu wielkopolskim w 1918-1919. Konferencja popularno-naukowa (4 maja 1974 r.), pod red. Aleksandra Wierzejewskiego, Poznań 1978
 • 262 - Słodowy Antoni (oprac.), Krótki zarys dziejów powiatu czarnkowskiego i miasta Czarnkowa z planem okolicy Czarnkowa i powiatu Czarnkowskiego, Czarnków 1926
 • 263 - Lotnik. Ilustrowany miesięcznik poświęcony lotnictwu i jego technice. Organ Związku Lotników Polskich 1929, nr2 (107)
 • 264 - Szczepaniak Daniel, Lista poległych mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. w czasie I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego 1918/19, "Szkice Koźmińskie" 1998, nr 22, s. 18-25
 • 265 - Gułtowskie Zeszyty Historyczne 2017, z. 2
 • 266 - Kręgielski Władysław, Z dziejów 2 kompanii baonu koźmińskiego w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919, "Szkice Koźmińskie" 2003, nr 32, s. 22-28
 • 267 - Szkice Koźmińskie 2009, nr 42 [zeszyt poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu]
 • 268 - Grzelak Adam, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919, Jutrosin 2012
 • 269 - Piotrowski Michał, Powstańcy wielkopolscy: Bielawski Stefan (1896 – 1990), Nowak Walenty (1895 – 1979), Ogurkowski Czesław Bernard (1895 – 1966), "Szkice Koźmińskie" 2012, nr 50, s. 82-86
 • 270 - Pietrowski Michał, Uroczystość odsłonięcia "Pomnika Wolności" w Koźminie dnia 1 września 1985 r., Koźmin 1985
 • 271 - cmentarz Witkowo
 • 272 - Pańczakowa Janina, Cichoń Małgorzata, Powstańcy Wielkopolscy w grobach katyńskich, Poznań 2010
 • 273 - Bartczak Maria, Hajdasz Witold, Kuźdub Robert, Waliszewski Janusz, Warszowska-Ptak Magdalena, Ocalić od zapomnienia.. Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim, Pleszew 2009
 • 274 - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Kolekcja pamiętników BUAM Grajewska Wanda, Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego w Pleszewie, 1968, rkp5491 (maszyn.)
 • 275 - Tablica na zbiorowej mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Pleszewie, ul. Kaliska (fotografia)
 • 276 - Dzieje Pleszewa, pod red. Mariana Drozdowskiego, Kalisz 1989
 • 277 - Wykaz grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego na poznańskich cmentarzach, oprac. GEOPOZ Poznań
 • 278 - Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2015, nr 22
 • 279 - Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007. Materiały do Słownika biograficznego Wielkopolan, pod red. Alicji Pihan Kijasowej, Poznań 2008
 • 280 - Purczyński Władysław, Społeczeństwo ziemi wągrowieckiej w dobie powstania wielkopolskiego i w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej w latach 1918–1920, Wągrowiec 2009
 • 281 - Wieczorek Andrzej, Gołaniecka kompania powstańcza, Gołańcz 2013
 • 282 - Wieliczka Zygmunt, Powiat Witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918-1919 (Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Witkowskiej), wydanie nowe poszerzone pod red. Grzegorza Musidlaka, Lublin–Witkowo 2008
 • 283 - Kicman Wojciech, Podporucznik Jan Strosin. Powstaniec wielkopolski 1918/1919 z Glesna, Piła 2010
 • 284 - Powstanie Wielkopolskie na Pałukach i w Krajnie – ludzie, miejsca, wydarzenia
 • 285 - Zdunowski Portal Historyczny
 • 286 - Anders Paweł (oprac.), Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1993 (wyd. III)
 • 287 - Kościański Zdzisław, Wartel Zenon, Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstaczych 1918/1919, Poznań 2003
 • 288 - Szeszycki Tomasz, Zapomniani zwycięzcy - znane, mało znane i nieznane wydarzenia z powstania wielkopolskiego 1918-1919, Szczecin 2010
 • 289 - Adamczewski Piotr S., Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego Frontu Północnego (nadnoteckiego) 1918-1939, red. Sławomir Łaniecki, Poznań 2009
 • 290 - Horyza Pachciarz Kazimiera, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jaraczewskiej, Jaraczewo 2015
 • 291 - Politowski Paweł, Olejniczak Dorota, Ciałkowski Tadeusz, Ziemia Jeziorańska i okolice w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Jeziora Wielkie 2013
 • 292 - Adamczewski Leszek, Okoński Grzegorz, Plenzler Anna, Kmiecik Sławomir, Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 we wspomnieniach swoich bliskich, przedm. Bogusław Polak, tom 1, Poznań 2008
 • 293 - Adamczewski Leszek, Okoński Grzegorz, Plenzler Anna, Kmiecik Sławomir, Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 we wspomnieniach swoich bliskich, przedm. Bogusław Polak, tom 2, Poznań 2008
 • 294 - Rezler Marek, Wielkopolanie pod bronią 1768-1921, Poznań 2011
 • 295 - Rezler Marek, Powstanie Wielkopolskie, Poznań 2008
 • 296 - Kolbuszewska Daina, Trzynastu wspaniałych. Powstanie Wielkopolskie w życiu i losach powstańców i ich rodzin, Poznań 2008
 • 297 - Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Benon, Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Warszawa – Poznań 1983
 • 298 - Wieliczka Zygmunt, Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/19, Wydawnictwa Towarzystwa dla badań nad historją Powstania Wielkopolskiego 1918/19, tom II, Poznań 1932
 • 299 - Pawłowska-Gauza Katarzyna, Franciszek Ratajczak (1887-1918). Biografia Powstańca, Poznań 2008
 • 300 - Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich 1818-1919 ze Żnina i okolic, Żnin 2004
 • 301 - Handke Krzysztof, Mogiły Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzach w Lesznie, Leszno 2009
 • 302 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Kaliszu, sygn. 31: [Dokumentacja upamiętnienia w Boczkowie k/Skalmierzyc śmierci Jana Mertka - pierwszego poległego powstańca wielkopolskiego]
 • 303 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Kaliszu, sygn. 7: [Wykazy miejsc upamiętniających Powstańców Wielkopolskich]
 • 304 - Biografistyka Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Kościan, 19 kwietnia 1985 r., red. nauk. Bogusław Polak, Koszalin 1985
 • 305 - Panowicz Tadeusz, Pamiętamy o naszych bohaterach! Powstanie wielkopolskie 1918–1919 – Pobiedziska, Gniezno 2009
 • 306 - Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej, t. 1, pod red. Zenona Jóźwiaka i Pawła Michalskiego, Wielichowo-Leszno 2010
 • 307 - Purczyński Władysław, Wągrowiec w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, [Wągrowiec] 1998
 • 308 - Chwaliszewski Roman., Kicman Wojciech, Kiedy Ojczyzna wezwała: Powstanie Wielkopolskie na ziemi pilskiej, Piła 2013
 • 309 - Purczyński Władysław, Pomnik i Grobowiec w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim w Wągrowcu w 1926 r. i 1929 r., Wielkie wydarzenia w małym miasteczku, Zeszyt Historyczny nr 7, Wągrowiec 1997
 • 310 - Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej. Słowniczek biograficzny, pod red. Marka Makieły, Marka Rezlera, Zygmunta Wierusza, T. 1, Poznań 2001
 • 311 - Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej. Relacje i biogramy, pod red. Marka Makieły, Marka Rezlera, Zygmunta Wierusza, T. 2, Poznań 2008
 • 312 - Tomaszewski Roman, Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920), Gostyń 2002
 • 313 - Kwieciszewski Oddział Powstańczy 1918-1919
 • 314 - Śliwa Marian, Michalak Wiesław, Tomczak Krystyna, Bugaj Paweł, Czas pamięci. Powstańcy wielkopolscy ziemi wronieckiej. Kultywowanie pamięci powstania wielkopolskiego, 2008
 • 315 - Polak Bogusław, Rezler Marek, Matuszewski Dariusz, Jóźwiak Zenon, Jąder Tadeusz, Grześ Jan, Michalski Paweł, Wielichowo w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, "Grodziskie Zeszyty Historyczne" 2009, z. 14
 • 316 - Pawlicki Jan, Cmentarze Kościana, Biblioteczka Wiadomości Kościańskich, Kościan 2011
 • 317 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe Pleszew, sygn. 4: Ewidencja mogił wojennych powstańców i żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1921 spoczywających na cmentarzach powiatu pleszewskiego
 • 318 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Krotoszyn, sygn. 4: Akta rozmaite prezydialne
 • 319 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Kaliszu, sygn. 79: Dokumentacja miejsc pamięci narodowej - gmina Przygodzice; m.in. projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich z 1938 r
 • 320 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, sygn. 26: Budowa Pomnika Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach: konkurs, dokumentacja techniczno-kosztorysowa, akt erekcyjny, fotografie z budowy
 • 321 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Zbiór druków ulotnych, sygn. 72: W hołdzie powstańcom wielkopolskim. Pomniki powstańcze na Ziemi Ostrowskiej. Polskie Towarzystwo Historyczne Koło Terenowe w Ostrowie Wlkp.
 • 322 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Zduny, sygn. 726: Lista strat frontu południowego powstania wielkopolskiego 1918/1919
 • 323 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Zduny, sygn. 593: Wyciągi z rejestru śmierci osób wojskowych [powstania wielkopolskiego]
 • 324 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Sulmierzyce, sygn. 748: A. gen. spec. historii powstania wielkopolskiego
 • 325 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Sulmierzyce, sygn. 747: A. gen. dot. historii powstania wielkopolskiego
 • 326 - Zieliński Ryszard, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Warszawa 1968, seria: Bitwy, Kampanie, Dowódcy (tom: 1968/07)
 • 327 - Łada Henryk, Kółka Rolnicze na Kujawach 1867-1939, Poznań 1988
 • 328 - Trojanowski Nikodem, Moje wspomnienia, oprac. i wstępem opatrzył Kazimierz Chidziński, Strzelno 1997
 • 329 - Konieczka-Śliwińska Danuta, Non omnis moriar. Katolicki cmentarz w Mogilnie, Poznań 2006
 • 330 - Czubiński Antoni, Polak Bogusław (wybór i oprac.), Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybór źródeł, Poznań 1983
 • 331 - Chudziński Kazimierz, Przybylski Marian, Strzeleńska nekropolia, Strzelno 2002
 • 332 - Chudziński Kazimierz, Strzelno i okolice w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Strzelno 2008
 • 333 - Chudziński Kazimierz, Strzelno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Strzelno 1986
 • 334 - Woźny Przemysław, Historia w kamieniu pisana. Zarys dziejów Trzemeszna, Trzemeszno 2004
 • 335 - Leśniewski Andrzej, Drogi do niepodległości. Trzemeszno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Trzemeszno 2008
 • 336 - Głowacki Marian, Szwadron Nadgoplański w Powstaniu Wielkopolskim na Kujawach. Wspomnienia ułana z 1919 r., Strzelno 1984
 • 337 - Ciałkowski Tadeusz, Ziemia Jeziorańska. Zarys historyczny gminy Jeziora Wielkie, 1990
 • 338 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Pleszewa, sygn. 1878: Rada Ludowa-korespondencja z Naczelną Radą Ludową w Poznaniu
 • 339 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Pleszewa, sygn. 1875: Rada Ludowa-zebrania plenarne [protokoły]
 • 340 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Pleszewa, sygn. 1301: Groby poległych żołnierzy [i zmarłych żołnierzy - ekshumacja zwłok]
 • 341 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 167: Wnioski o odznaczenia
 • 342 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 171: Wnioski o odznaczenia krzyżem zasługi
 • 343 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Krotoszyna, sygn. 750: Akt wmurowania tablicy w gmachu stacji kolei żelaznych w Krotoszynie na pamiątkę zdobycia stacji 1. I. 1919 r. przez Polskie Siły Zbrojne
 • 344 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Kępnie, sygn. 233: Sprawozdania z życia legalnych związków i stowarzyszeń
 • 345 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1919-1939, sygn. 231: Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego
 • 346 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Odolanowie 1919-1932, sygn. 8: Herby, tytuły, oznaki państwowe, przywileje itp
 • 347 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 18: [Odznaczenia 1938]
 • 348 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Koźminie 1919-1932, sygn. 260: Ewidencja stronnictw i stowarzyszeń w powiecie Koźmin. Informacje i raporty szczegółowe
 • 349 - Rogalski Edmund, Kompania kłeckowska, wstęp i oprac. D. Jung, B. Borowiak, Kłecko 2012
 • 350 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 226: Ewidencja mogił żołnierzy polskich pochowanych na cmentarzach w powiecie ostrowskim
 • 351 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, sygn. 11: Straż ludowa, tudzież zachodnia straż obywatelska
 • 352 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Akta miasta Kępna, sygn. 585: Stowarzyszenia i związki
 • 353 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Koźminie 1919-1932, sygn. 169: Sprawy weteranów
 • 354 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 227: Ewidencja mogił żołnierzy i jeńców pochowanych na cmentarzach w powiecie ostrowskim
 • 355 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 190: Cmentarze itp
 • 356 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Odolanowie 1919-1932, sygn. 82: Ewidencja mogił żołnierzy polskich pochowanych na cmentarzach w powiecie odolanowskim
 • 357 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Odolanowie 1919-1932, sygn. 81: Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych w powiecie odolanowskim (33 poległych)
 • 358 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Koźminie 1919-1932, sygn. 171: Groby poległych żołnierzy
 • 359 - Grochowski Stefan, Dzieje wojenne Rogoźna, Rogoźno Wlkp. 1936
 • 360 - Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Odolanowie 1919-1932, sygn.128: Powstanie wielkopolskie
 • 361 - Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919. Wybór materiałów źródłowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia, nr 124, Poznań 1985.
 • 362 - Gomnolec Ludwik, Kubiak Stanisław, Mąderek Stanisław, Zwycięstwo ludu w Wielkopolsce. Jedniodniówka z okazji 40 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Poznań 1958
 • 363 - Gomolec Ludwik, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Publ. w 39 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, oprac. na podst. źródeł drukiem ogłoszonych, kronik miejskich, relacji uczestników i wydawnictw od 1919-1955 r. Poznań 1957
 • 364 -
 • 365 - Olszewski Marian, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, 1978
 • 366 - Grot Leszek, Pawłowski Ignacy, Pirko Michał, Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919. Wojskowe i polityczne aspekty Powstania Wielkopolskiego, Seria Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919, pod. red. Ignacego Pawłowskiego, Warszawa 1968
 • 367 - Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, pod red. Danuty Konieczki-Śliwińskiej, Poznań 2008
 • 368 - Siedemdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Materiały z konferencji odbytej 13–14 grudnia 1988 r. w UAM w Poznaniu, pod red. Tadeusza Kotłowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia, nr 167, Poznań 1992
 • 369 - Wielkopolski Powstaniec 2007, R. 13
 • 370 - Wielkopolski Powstaniec, 2008, R. 14
 • 371 - Wielkopolski Powstaniec 2009, R. 15
 • 372 - Barłóg Anna,, Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919, Poznań 2008
 • 373 - Wieczorek Andrzej, Ppłk dypl. Włodzimierz Mieczysław Kowalski: 17.04.1889-8.08.1969. Nauczyciel, żołnierz, powstaniec wielkopolski, Gołańcz 2014
 • 374 - Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego 2008, R. III
 • 375 - Trzeba było pójść… Powiat nowotomyski w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, pod red. Zdzisława Kościańskiego i Bogumiła Wojcieszaka, Nowy Tomyśl 2010
 • 376 - Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, pod red. Gerarda Kucharskiego, Gniezno - Konin 2014
 • 377 - Studia z dziejów Czerniejewa i okolic. Z tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych 1794-1945, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 1982
 • 378 - Bauer Piotr, Przyczynek do historii Krzywińskiej Kompanii Powstańczej, [w:] Szkice z Dziejów Krzywinia, pod red. Jerzego Zielonki, s. 57-72
 • 379 - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat, red. nauk. Janusz Karwat, Poznań 2008
 • 380 - Wierni tradycji. Kronika obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 1999
 • 381 - Karwat Janusz, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań 2002
 • 382 - Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Swarzędz 2015 " pod red. Aurelii Bartoszek, Arkadiusza Małyszki i Mariana Pokorskiego,
 • 383 - Psik Stefan, Kossobudzka Danuta, Jakubowicz Marian, Fortuński Zbigniew (oprac.), Mogiły Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu junikowskim, Poznań 2009
 • 384 - Kicman Wojciech, Powstańcy wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami Piły, [Piła] 2017
 • 385 - Pilarczyk Zbigniew, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na ziemi rawickiej, Rawicz 1999
 • 386 - Wachowiak Marcin, Chwała bohaterom pamięci Józefa Kunerta Powstańca Wielkopolskiego, Swarzędz 2015
 • 387 - Rokickie Wiadomości 2008, nr 13
 • 388 - Łada Henryk, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pakości, Pakość 1985
 • 389 - Łada Henryk, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie, Pakość 1988
 • 390 - Łada Henryk, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Strzelnie, Pakość 1988
 • 391 - Łada Henryk, Maksymilian Gruszczyński, Bydgoszcz 1987
 • 392 - Łada Henryk, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984
 • 393 - Kruszwica. Zarys monograficzny, pod red. Jana Grześkowiaka, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace popularnonaukowe, nr 7, Toruń 1965
 • 394 - Białobłocki Adam, Absolwenci gimnazjum i liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu 1805-1950, Poznań 1995
 • 395 - Powstańcy wielkopolscy Ziemi Wronieckiej, "Wronieckie Sprawy" 2000, nr 8, s. 7
 • 396 - Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa – Poznań 1983
 • 397 - Chruszczewski Ryszard, Mieszkańcy Gminy Suchy Las i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, Poznań 2016
 • 398 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 6089: Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego z 1918/19 roku w Koźminie - rejestracja
 • 399 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Komisariat do Spraw Likwidacji Niemieckiej w Poznaniu, sygn. 139: Kiepert Richard, Białebłota powiat bydgoski
 • 400 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Komisariat do Spraw Likwidacji Niemieckiej w Poznaniu, sygn. 677: Tuszyński Wiktor, Paterek
 • 401 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrowie, sygn. 61: A. spec. betr. Geschäftssprache und Geschäftsführung bei den Behörden und Öffentlichen Körperschaften
 • 402 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrowie, sygn. 62: A. spec. betr. die Ausbildung, Anstellung und Versorgung pp. der Beamten nach Deren Hinterbliebenen
 • 403 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Starostwo Powiatowe w Ostrowie, sygn. 76: A. spec. betr. Personalien - pp.und Gerndarmeriesachen im Allgemeinen
 • 404 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 367: I Baon Koźmiński Towarzystwa Powstańców w Koźminie [historia, fotografie oraz spis członków].
 • 405 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, . Zespół: Inspekcja Budowlana w Jarocinie, sygn. 9: Ewidencja mogił wojennych powstańców i żołnierzy polskich, poległych w latach 1918-1921 spoczywających na cmentarzach powiatu jarocińskiego
 • 406 - Jakubowski Stefan, Lekarze weterynarii w Powstaniu i w Wojsku Wielkopolskim 1919, "Życie Weterynaryjne" 1964, nr 12 oraz 1969 nr 1 [odbitka]
 • 407 - Łuczak Jarosław, Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich – 95 rocznica ustanowienia. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Poznań, Katalog wystawy 2015-2019, Poznań 2015
 • 408 - Wojtala Tomasz, "Bociun" Płk. dypl. Ludwik Bociański (1892-1970), Pleszew 2012
 • 409 - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, pod red. Zdzisława Grota, Poznań 1968
 • 410 - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów, pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 2005
 • 411 - Klatt Tadeusz, O Powstańcach Wielkopolskich w Grudziądzu w latach 1920-1996, Gdańsk 2000
 • 412 - Skorupka Wawrzyniec, Moje morgi i katorgi 1914-1967, Wyd. 2, Przedm. Józef Burszta, Warszawa 1975
 • 413 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Inspekcja Budowlana w Jarocinie, sygn. 11: Ewidencja mogił wojennych i cmentarzy w powiecie pleszewskim
 • 414 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Inspekcja Budowlana w Kępnie, sygn. 28: Ewidencja mogił powstańców i wojaków polskich w powiecie kępińskim (11 poległych)
 • 415 - Mielżyński Jan, Pamięć i tradycja Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Sulechów 2010
 • 416 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Inspekcja Budowlana w Kępnie, sygn. 29: Ewidencja mogił powstańców i wojaków polskich w powiecie ostrzeszowskim (30 poległych)
 • 417 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Inspekcja Budowlana w Krotoszynie, sygn. 29: Groby poległych lub zmarłych żołnierzy
 • 418 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Inspekcja Budowlana w Krotoszynie, sygn. 30: Korespondencja w sprawie ewidencji i uporządkowania grobów żołnierzy poległych lub zmarłych
 • 419 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn. 3: Nadanie odznaczeń członkom Towarzystwa.
 • 420 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn.10: Wnioski o przyjęcie na członków 1926-1932
 • 421 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn. 2: Akta dotyczące medalu "Polska swemu obrońcy".
 • 422 - Banach Witold, Kowalewska Barbara, Zbrodnia w Winiarach. Obywatele Ziemi Ostrowskiej zamordowani w dniu 14 grudnia 1939, Ostrów Wielkopolski 2006
 • 423 - Kompania pakoska
 • 424 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn. 5: Lista składek.
 • 425 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn. 6: Lista składek za 1926 r.
 • 426 - Kęszycki Daniel, Z dni powstania wielkopolskiego. Wspomnienia 1918-1920, Poznań 2005
 • 427 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn. 7: Lista składek.
 • 428 - Orędownik Wrzesiński 1937 nr 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 67
 • 429 - Tomaszewski Jan, Walki o Noteć (Żnin-Łabiszyn-Szubin-Rynarzewo) Rok 1918/19. Rok 1918/1919. Poprzedzone przygotowaniem i wybuchem Powstania w Wielkopolsce, Poznań 1930
 • 430 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn. 8: Lista składek.
 • 431 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie, sygn. 9: Korespondencja.
 • 432 - Pawełczyk Michał, Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Strzałkowo, 2013
 • 433 - Pawełczyk Michał, Sztab Wrzesiński – wykaz powstańców (maszyn.).
 • 434 - Groby Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach - wykaz w Muzeum Regionalnym we Wrześni (maszyn.)
 • 435 - Kamiński Józef, Przyczynki do kroniki Drużyny Skautowej im. Jana Sobieskiego w Kościanie z lat 1912-1919. Wspomnienia i dokumenty, 1936
 • 436 - Dzieje Inowrocławia, Tom 1 (do 1919 r.), pod red. Mariana Biskupa, Warszawa - Poznań - Toruń 1978
 • 437 - Zwycięskie Powstanie 1918-1919. Materiały z konferencji popularnonaukowej zorganizowanej w dniu 24 października 2008 r. Szreniawa 2008
 • 438 - Polak Bogusław (wybór i oprac.), Walka o Polską granicę zachodnią 1918-1921. Wybór źródeł, Koszalin 1993
 • 439 - 15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919-1945, pod red. Zdzisława Grota i Bogusława Polaka, Poznań 1982
 • 440 - Machnikowski Sylwester, Drużyna Skautowa im. Jana Sobieskiego w Kościanie w latach 1912-1919, Leszno 1936
 • 441 - Walki Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, red. nauk. Bogusław Polak, Marek Rezler, Koszalin 2010
 • 442 - Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe. Tom II, pod red. Józefa Zdunka, Krotoszyn 2006
 • 443 - Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe, Tom IV, pod. red. Józefa Zdunka, Krotoszyn 2008
 • 444 - Wielkopolski Powstaniec 1997, R. 3
 • 445 - Wielkopolski Powstaniec 1996, R. 2
 • 446 - Wielkopolski Powstaniec 1998, R. 4
 • 447 - Wielkopolski Powstaniec 2001, R. 7
 • 448 - Wielkopolski Powstaniec 2002, R. 8
 • 449 - Wielkopolski Powstaniec 2003, R. 9
 • 450 - Gloria Victoribus. Powstańcy wielkopolscy powiązani z Ziemią Chodzieską, pod red. Doroty Marciniak, Chodzież 2017
 • 451 - Węgierski Edward, Polacy w orężnej walce z Niemcami o wolność i niepodległość w latach, Krzeszowice 2012
 • 452 - Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, Rogala Władysław, Nauczyciel Polski i jego wychowankowie w walce o niepodległość (maszyn.)
 • 453 - Rogala Władysław, Szkoła i nauczyciel w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Warszawa 1960
 • 454 - Bauer Piotr, Omieczyński Witold, Śmigiel w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 (szkice), Śmigiel 1989.
 • 455 - Biskupski Antoni, Historja 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej (7 Pułku Strzelców Wlkp.) T 1. Walki powstańcze na froncie zachodnim i północnym Wielkopolski. Organizacja pułku, Bydgoszcz 1925
 • 456 - Brodziński Janusz, Patriotyczny rodowód Powstania Wielkopolskiego na Kujawach, Inowrocław 1989
 • 457 - Jankowiak Stefan, Bauer Piotr, Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Gostyń 1989
 • 458 - Kostrzewski Leopold, Wrześnianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Września 1989
 • 459 - Nockowiak Wacław, Naprzód wiara! Opowieści powstańca wielkopolskiego o walkach powstańczych w latach 1918/19, Poznań 1935
 • 460 - Chwaliszewski Roman, Łuczyńska Barbara (oprac. nauk.), Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na ziemiach województwa pilskiego, Piła 1978
 • 461 - Rezerwa skautowa w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Kościan 1983
 • 462 - Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Praca zbiorowa wydana z okazji odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w grudniu 1978 roku, pod red. Antoniego Czubińskiego, Kalisz 1978
 • 463 - Anders Paweł, Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1993
 • 464 - Wielkopolski Powstaniec, R. 2004
 • 465 - Wilkanowicz Roman, Bezimienni bohaterowie Powstania Wielkopolskiego. Szkic historyczno-literacki, Poznań 1928
 • 466 - Łossowski Piotr, Zbrojny czyn ludu Wielkopolski, Warszawa 1970
 • 467 - Polak Bogusław, Andrzejewski Ignacy, Udział ziemi kościańskiej w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, Kościan 1970
 • 468 - Wielkopolski Powstaniec 2006, R. 12
 • 469 - Wielkopolski Powstaniec 2010, R. 16
 • 470 - Wielkopolski Powstaniec 2012, R. 18
 • 471 - Wielkopolski Powstaniec 2015, R. 21
 • 472 - Wielkopolski Powstaniec 2016, R. 22
 • 473 - Wielkopolski Powstaniec 1995, R. 1
 • 474 - Gomolec Ludwik (wybór), Na froncie północnym powstania wielkopolskiego 1918-1919. Wspomnienia, wybór i wstęp Ludwik Gomolec, Poznań 1973
 • 475 - Kubiak Stanisław, Łozowski Franciszek, Rady robotniczo-żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919, Poznań 1959
 • 476 - Wrzosek Mieczysław, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Biblioteka Wiedzy Historycznej, Warszawa 1992
 • 477 - Karwat Janusz (wybór i oprac.), Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, Biblioteka "Kroniki Miasta Poznania", Poznań 2007
 • 478 - Chwaliszewski Roman, Kicman Wojciech, Kiedy ojczyzna wezwała. Powstanie Wielkopolskie na ziemi pilskiej, 2013
 • 479 - Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego, pod red. Zdzisława Grota, Bydgoszcz 1970
 • 480 - Hauser Przemysław, Niemcy wobec sprawy polskiej. Październik 1918-czerwiec 1919, Poznań 1984
 • 481 - Hulewicz Bohdan, Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1973
 • 482 - Szukamy Powstańców Wielkopolskich na swarzędzkich cmentarzach, "Prosto z Ratusza" 2017, nr lipiec-sierpień, s. 20-21
 • 483 - Namysł Wojciech (oprac.), Duma. Powstanie Wielkopolskie. Odolanów, Ostrów, Poznań, [wybór i przygotowanie materiałów archiwalnych Wojciech Namysł], Warszawa 2017
 • 484 - Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z V Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Kościan, 3 kwietnia 1984 r., red. nauk. Wojciech Polak, Koszalin 1984
 • 485 - Wygocki Zygmunt, Gniezno i powiat gnieźnieński w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Poznań 1988
 • 486 - Prawdy i fikcje Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z VII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego. Kościan, 25 kwietnia 1986 r., red. nauk. Bogusław Polak, Koszalin 1987
 • 487 - Kronika Miasta Poznania 1998, nr 4: Naczelna Rada Ludowa 1918-1920
 • 488 - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach. Opracowanie podsumowujące obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego w obecnym powiecie krotoszyńskim 2008-2009, pod red. Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka, Michała Pietrowskiego, Krotoszyn 2012
 • 489 - Anders Paweł, Śladami Powstania Wielkopolskiego, Poznań 2008
 • 490 - Polak Irmina, Polak Bogusław, Wielkopolska w dobie powstania 1918-1919 (Kronika wydarzeń), Koszalin 1989
 • 491 - Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, pod red. Romana Grewlinga, Chodzież 2004
 • 492 - Mocą Bóg, celem Ojczyzna PW 1918-1919. Materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego n.t. Grupa "Leszno" Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Leszno 10 kwietnia 2006, pod red. Eugeniusza Śliwińskiego, Leszno 2011
 • 493 - Jarosz Józef (wybór i oprac), Kcynia w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Relacje powstańców, Kcynia 2004
 • 494 - Polak Bogusław, Powstanie Wielkopolskie 1919, Zwycięskie Bitwy Polaków, tom 43, Warszawa 2015
 • 495 - Kosman Marceli, "Determinacja połączona z rozwagą". W dziewięćdziesięciolecie Powstania Wielkopolskiego, Poznań 2008
 • 496 - Czernik Małgorzata, Powstańcy Wielkopolscy ziemi pępowskiej 1918-1919. Losy mieszkańców Ziemi Pępowskiej podczas Powstania Wielkopolskiego, Pępowo 2013
 • 497 - Kopa Andrzej, Udział powiatu zachodnio-poznańskiego w powstaniu wielkopolskim w roku 1918/19, zebrał i wydał… Reedycja wydania z 1928 roku ze wspomnieniami Michała Dzierżyńskiego podkomendnego por. Andrzeja Kopy, red. Piotr Zubielik, Poznań 2009.
 • 498 - Piwarski Kazimierz, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Poznań 1959
 • 499 - Grajek Józef, Zygmunt Pluciński, współorganizator powstania wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie Poznań-Zachód, Lusowo 2011
 • 500 - Archiwum WTG Gniazdo
 • 501 - Mieloch Przemysław, Nowaczyk Joanna, współprac. Pohl Zygmunt, Szeszuła Jacek, Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic, [Mosina] 2008
 • 502 - Kosman Marceli, Ojczyzna się odradza. Zwycięskie Powstanie nad Wartą, Poznań [2014]
 • 503 - Grajek Józef, Leon Pluciński. Organizator powstania wielkopolskiego 1918–1919 w powiecie Poznań-Zachód, Lusowo 2011
 • 504 - Rybka Krzysztof, Powstanie Wielkopolskie. Gmina Pogorzela w walce o niepodległość, Pogorzela 2010
 • 505 - Kościański Zdzisław, Tomkowiak Eligiusz, Bukowianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919, Buk 2008
 • 506 - Dykcik Zenon, Republika Ostrowska. Przyczynek do historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Ostrów Wielkopolski 1995
 • 507 - Siedlicka Grażyna, Powstańcy Wielkopolscy z parafii Słupia i Tomice, Stęszew 2012
 • 508 - Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, Zespół: Starostwo Powiatowe we Wrześni 1945-1950, sygn. 70: Lista członków zweryfikowanych Związku Powstańców Wielkopolskich 1918/19 – Koło Września
 • 509 - Anders Paweł, Patroni wielkopolskich ulic, Poznań 2006
 • 510 - Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 Ziemi Opalenickiej (maszyn.)
 • 511 - Balbus Stefania, Balbus Antoni, W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Wągrowieckiej, Wągrowiec 1968, (maszyn. Muzeum Regionalne w Wągrowcu)
 • 512 - Dzieje Witkowa, pod red. Przemysława Hausera, Biblioteka "Kroniki Wielkopolski". Seria: Dzieje miast Wielkopolski, nr 14, Poznań 2010
 • 513 - Hejducki Henryk, Bohaterowie ziemi rawickiej 1918/1919 r: Powstańcy Wielkopolscy z powiatu rawickiego, Miejska Górka 2017
 • 514 - Piętka Jacek, Wolsztyński słownik Powstańców Wielkopolskich, Seria Ocalić od zapomnienia, pod red. Arlety Prządki, Wolsztyn 2018
 • 515 - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Bartkowiak Zygmunt, Udział powstańców z rejonu Gębic k/Mogilna w Powstaniu Wielkopolskim, Rkps 5581
 • 516 - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego. Kąkolewski Jan
 • 517 - Strauchman Stanisław (oprac.), O wolność Szubina, Szubin 1934
 • 518 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 100: Wnioski o odznaczenia krzyżem i medalem niepodległości, 1936.
 • 519 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 104: Wykaz bezrobotnych powstańców
 • 520 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 106: Podania powstańców o zapomogi.
 • 521 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 119: Lista członków Związku Powstańców Wielkopolskich przesłane przez hitlerowców S.D. - Toruń do S.D. - Leitabschnitt - Poznań.
 • 522 - Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich, Muzeum we Wrześni (maszyn., w przygotowaniu)
 • 523 - Pietrzak Jerzy,, Księża Kapelani Powstania Wielkopolskiego, "WTK. Tygodnik Katolików" 1974, nr 8(1067), nr 9(1068)
 • 524 - Upamiętniamy groby Powstańców Wielkopolskich, "Prosto z Ratusza" 2017, październik, s. 14
 • 525 - Hejducki Henryk, Bohaterowie ziemi rawickiej 1918/1919 r. Powstańcy Wielkopolscy z powiatu rawickiego, Miejska Górka 2017
 • 526 - Wieczorek Andrzej, Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918/1919 związanych z Ziemią Gołaniecką i jej okolicami, Bydgoszcz 2017, Gołańcz 2017
 • 527 - Małyszko Stanisław, Jedlec na przestrzeni wieków, Kalisz 2009
 • 528 - Łuczak Czesław, Dzieje Jarocina, Poznań 1998
 • 529 - Wybitni ludzie dawnego Torunia, pod red. Mariana Biskupa, Warszawa - Poznań - Toruń 1982
 • 530 - Pietrykowski Tadeusz, Z przeszłości Kcyni. Z okazji 666 rocznicy założenia miasta, Kcynia 1928
 • 531 - Archiwum Państwowe w Katowicach, Zespół: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach z lat [1937] 1949–1989 [2013], sygn. 510–658: Alfabetyczny wykaz członków ZBOWiD Katowice
 • 532 - Karwat Janusz, Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat, red. Grzegorz Musidlak, Gniezno 2018
 • 533 - Majewski Jan, Zaopatrzenie medyczno-sanitarne w powstaniu wielkopolskim i udział w nim farmaceutów, Poznań 1998
 • 534 - Sierakowskie Zeszyty Historyczne 2009, nr 3 [Zeszyt poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu]
 • 535 - Smerka Jan, Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918, Wrocław 1979
 • 536 - Kolbuszewska Daina, Trzynastu wspaniałych. Powstanie Wielkopolskie w życiu i losach powstańców i ich rodzin, Poznań 2008
 • 537 - Purczyński Władysław, Wągrowiec w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wągrowiec 1998
 • 538 - Furier Andrzej, Zdzisław Orłowski (1892-1982) Powstańcze wspomnienia, Szczecin 2014
 • 539 - Uczestnicy powstania wielkopolskiego 1918-1919. Ku pamięci. Ogrody Wspomnień
 • 540 - Kubacki Maksymilian, Moje wspomnienia dotyczące wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, Szczecin 1968
 • 541 - Przyjaciel Ludu 1988, z. IV (XV)
 • 542 - Jurga Grażyna, Bronikowska Anna, Wasela Mariusz, Mieszkańcy Gminy Mieścisko w Powstaniu Wielkopolskim, Mieścisko 2017
 • 543 - Sierż. Franciszek Przybył i jego małżonka Pelagia z d. Owsianna
 • 544 - Ku prawdzie. Historycy Powstania Wielkopolskiego w pamięci nastepców. Materiały z XVIII Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Kościanie w dniu 18 lutego 2014 r., red. nauk. Zenon Jóźwiak, Bogusław Polak, Michał Polak, Biblioteka "Grota", nr 54, Kościan - Leszno 2015
 • 545 - Krotoszyn. Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela
 • 546 - Poszwiński Dariusz, Kopanicka drużyna Powstańców Wielkopolskich 1918-1919
 • 547 - Majewski Jan, Udział aptekarzy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r.
 • 548 - Mikuła Andrzej, Wawrzyniak-Zdziebko Mirona, Zielińska Beata, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Złota księga pamięci mieszkańców Ziemi Dusznickiej, red. i oprac. Mirona Wawrzyniak-Zdziebko, Duszniki 2009
 • 549 - Sobolewski Jan, Podgórski oddział powstańczy. Niepublikowane wspomnienie z Powstania Wielkopolskiego, "Pałuki" 1993, nr 49 (1/1993)
 • 550 - Uzupełnienia do projektu "Odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym", archiwum WTG
 • 551 - Kniat Marian, Dzieje uwłaszczenia włościan w Wielkim Księstwie Poznańskim 1939 r., Poznań 1939.
 • 552 - Ganińska Halina, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Powidzkiej. Powidzanom na 100 rocznicę, Powidz - Poznań 2017
 • 553 - Piętka Jacek, Spis pochowanych w Wolsztynie, Wolsztyn 2018 (maszyn.)
 • 554 - Głos Powstańca Wielkopolskiego. Organ Zw. Powstańców Wielkopolskich. Niezależny tygodnik chrześcijański i narodowy 1939, nr 9
 • 555 - Chalasz Roman, Wielki Almanach Powstańczy Powiatu Międzychodzkiego (maszyn.).
 • 556 - Kabat Ewa, Budzyń i jego mieszkańcy, Budzyń 2018
 • 557 - Mieszkańcy Piasków w Powstaniu Wielkopolskim. Oficjalny serwis internetowy Gminy Piaski
 • 558 - Odrobiński Jarosław, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 w Mroczy i okolicy. 90. rocznica wydarzeń, Mrocza 2008
 • 559 - Tablice upamiętniające Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi. Zespół Szkół w Wilkowyi
 • 560 - Szczepaniak Marek, Losy powstańców wielkopolskich według nowych źródeł z zasobów gnieźnieńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu, "Museion Poloniae Maioris" t. 4: W 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, s. 141-160
 • 561 - Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Powstańcy w Forcie VII, oprac. Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (maszyn.)
 • 562 - Pawełczyk Michał, Patrioci. Rodzina Moellenbrocków, 2018
 • 563 - Kronika Gostyńska. Czasopismo regionalne 1934, nr 1 [styczeń]
 • 564 - Kronika Gostyńska. Czasopismo regionalne 1929, nr 1 [styczeń]
 • 565 - Powstaniec Wielkopolski. Czasopismo poświęcone historji Powstania Wielkopolskiego 1918-19 r. w świetle osobistych wspomnień powstańców, Zeszyt wstępny, Poznań 1933
 • 566 - Powstaniec Wielkopolski. Jednodniówka Urzędu Miejskiego w Strzelnie, 2009
 • 567 - Powstaniec Wielkopolski 1936 nr 3
 • 568 - Jedlina-Jacobson Wojciech, Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom. Wspomnienia, Toruń 1936
 • 569 - Orędownik Powstańczy. Dodatek specjalny 2008, nr 1
 • 570 - Wolność. Organ Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków na Województwo Poznańskie, R. 1922 i 1923
 • 571 - Powstaniec Wielkopolski. Dwutygodnik najstarszych towarzystw uczestników powstania wielkopolskiego… 1939, nr 2; nr 3; nr 4
 • 572 - Bochenek Leon, W rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolan 1918-19, Poznań 1936
 • 573 - 10-lecie Leszna 17.I.1920 - 17.I.1930, [Leszno] 1930
 • 574 - Przegląd Bydgoski. Czasopismo regionalne naukowo-literackie 1935, R. 3, z. 3 i 4
 • 575 - Paluszyński Wojciech, Kujawy Zachodnie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Inowrocław 2017
 • 576 - Jankowski Tomasz, Gwincińska Katarzyna, Kaczmarek Bohdan, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej. 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Książ Wielkopolski 2018
 • 577 - W rocznicę powstania Wielkopolan, [w:] J. A. Splitt, Mikstat. Miasto białej lilii i świętego Rocha, Mikstat, 2016. Miasto i Gmina Mikstat. Portal Internetowy
 • 578 - Kobiety w powstaniu Wielkopolskim, "Dziennik Poznański" 1938, nr 296, s. 2
 • 579 - Ganińska Halina, Powstańcy wielkopolscy Ziemi Powidzkiej, Powidz - Poznań, 2017
 • 580 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 2/72
 • 581 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 4/72
 • 582 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 8/72
 • 583 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 15/72
 • 584 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 38/72
 • 585 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 33/72
 • 586 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 34/72
 • 587 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 49/73
 • 588 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 50/73
 • 589 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 7/74
 • 590 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 12/74
 • 591 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 28/74
 • 592 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 58/74
 • 593 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 2/75
 • 594 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 26/75
 • 595 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 57/75
 • 596 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 5/76
 • 597 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 60/76
 • 598 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 65/76
 • 599 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 3/77
 • 600 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 16/77
 • 601 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 48/77
 • 602 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 1/78
 • 603 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 56/78
 • 604 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 58/78
 • 605 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 71/78
 • 606 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 4/79
 • 607 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 8/79
 • 608 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 10/79
 • 609 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 50/79
 • 610 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 66/79
 • 611 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 5/80
 • 612 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 16/80
 • 613 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 70/80
 • 614 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 4/81
 • 615 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 60/81
 • 616 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 18/82
 • 617 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 43/83
 • 618 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 7/76
 • 619 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 80/82
 • 620 - Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 31/85
 • 621 - Martyrologia policjantów województwa poznańskiego II RP, pod red. Zenona Smolarka i Andrzeja Borowskiego, Szczytno 2010.
 • 622 - Karwat Janusz, Polak Bogusław, Rezler Marek, Kiełbowski Waldemar, Cześć pamięci powstańców wielkopolskich 1918-1919 z Czerniejewa i okolic. W 100. rocznicę zrywu Wielkopolan, pod red. Waldemara Kiełbowskiego, Gniezno 2018
 • 623 - Gatniejewska Anna (oprac.), Zestawienie grobów Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach parafialnych w Poznaniu, Poznań 2018 (maszyn.)
 • 624 - Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 425: Życiorysy powstańców wielkopolskich: K - tom l (Kabasiński Stanisław - Kaliszan Adam)
 • 625 - Uczestnicy walk [z Kórnika]
 • 626 - Grób Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce, Urząd Marszałkowski Województwa Poznańskiego Karta ewidencyjna 3022033_1_PW18
 • 627 - Kowalewska Halina, Krawiarz Kazimierz, Stachowiak Henryka, Powstańcy Wielkopolscy Gminy Kleszczewo, Kleszczewo 2011
 • 628 - Karwat Janusz, Rezler Marek,, Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 2018
 • 629 - Przybylski Marian,, Przybylski Marian Strzelnianie odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1918-1919. 100. lecie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Strzelno 2018
 • 630 - Przybylski Marian, Przybylski Marian Mogilnianie odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1918-1919. 100. lecie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Mogilno 2018
 • 631 - Notatki Dobrzyckie 2018, nr 57
 • 632 - Gazeta Średzka 2019, nr 6 (1223)
 • 633 - Archiwum Państwowe w Lesznie, Zespół: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, sygn. 106: Zachodnia Straż Obywatelska
 • 634 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK I A 45 c.01
 • 635 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK II A 45 c.02
 • 636 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK III A 45 03
 • 637 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK IV A 45 04
 • 638 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK V A 45 05
 • 639 - Archiwum Państwowe w Lesznie, Zespół: Jerzy Zielonka - spuścizna (dziennikarz "Panoramy Leszczyńskiej"), sygn. 43: Spis powstańców wielkopolskich Grupy "Leszno". Zebrał i zestawił Piotr Laurentowski
 • 640 - Archiwum Państwowe w Lesznie, Zespół: Jerzy Zielonka - spuścizna (dziennikarz "Panoramy Leszczyńskiej"), sygn. 72: Wspomnienia i materiały dotyczące Michała Lorkiewicza - powstańca wielkopolskiego
 • 641 - Archiwum Państwowe w Lesznie, Zespół: Jerzy Zielonka - spuścizna (dziennikarz "Panoramy Leszczyńskiej"), sygn. 73: Materiały dotyczące ppor. Tadeusza Stanisława Lerchenfelda - powstańca wielkopolskiego
 • 642 - Odznaczenia nieprzyznane. Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Archiwum Prezydenta RP
 • 643 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK VI A 45 06
 • 644 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK VII A 45 07
 • 645 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK VIII A 44 01
 • 646 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK IX A 44 02
 • 647 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) DOK X A 44 03
 • 648 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) sygn. I371.7 A 44 cz. 04 MSWojsk.
 • 649 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) sygn. I371.7 A 44 cz. 05 KOP
 • 650 -
 • 651 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) sygn. I371.7 A 57 wykazy imienne
 • 652 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) sygn. I371.7 A 59 wyka osób
 • 653 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) sygn. I371.7 A 65 spis odznaczonych KZ
 • 654 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) sygn. I371.7 A69 spisy, oddziały
 • 655 - Organizacja i Walki na froncie wielkopolskim - oprac. CAW I.400 835
 • 656 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław- ZBOWiD sygn. 1 Kwestionariusze
 • 657 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 6 Wnioski odznaczeniowe
 • 658 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 7 Koło Inowrocław
 • 659 - Akta kolejarzy - Powstańców Wielkopolskich, AP Poznań, zesp. 884, sygn. 98
 • 660 - Akta kolejarzy - Powstańców Wielkopolskich. AP Poznań, zesp. 884, sygn. 169
 • 661 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 9 Koło Gniewkowo
 • 662 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 10 Koło Janikowo
 • 663 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 11 Koło Kruszwica
 • 664 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 12 Koło Pakość
 • 665 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 13 Koło Złotniki Kujawskie
 • 666 - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział Inowrocław ZBOWiD sygn. 14 Wykaz członków i zarządu
 • 667 - BASIA- Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej, (basia.famula.pl)
 • 668 - Poznan Project – Projekt Indeksacji Małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899 (poznan-project.psnc.pl)
 • 669 - Wielkopolski Powstaniec 1918-1919, 2008
 • 670 - Pawelec Hieronim, Zaginieni w naszej pamięci, Sieroszewice 2020
 • 671 - Hałas Bożena, Talaga Wojciech, Powstańcy Wielkopolscy z Żerkowa i Gminy Żerków, Żerków 2018
 • 672 - Cmentarze Gniezna
 • 673 - Cmentarz Nowofarny w Wągrowcu
 • 674 - Cmentarz Poznań Naramowice
 • 675 - Billongraves - wyszukiwarka cmentarzy, https://billiongraves.com/
 • 676 - Walkowiak Artur (oprac.), Powstańcy Wielkopolscy na cmentarzu w Koszalinie (maszyn.)
 • 677 - Cmentarz Poznań Junikowo - Zdjęcia grobów
 • 678 - Czubiński Antoni, Polak Bogusław (wybór i oprac.), Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybór źródeł, Poznań 1983
 • 679 - Karwat Janusz, Od idei do czynu, Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919. Seria: Wielkopolska. Historia. Społeczeństwo. Kultura. Tom 14
 • 680 - Głos Powstańca Wielkopolskiego nr 9 z 20 marca 1938
 • 681 - Wierzbińska Barbara, Powstańcy z Dolska (maszyn.)
 • 682 - Pawlak Paweł, Polegli i ranni pod Miedzichowem
 • 683 - Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 związani z ziemią swarzędzką, pod redakcją Aureli Szafran-Bartoszek, Eugeniusza Dobińskiego, Arkadiusza Małyszka, Mariana Pokorskiego, Swarzędz 2019 wydanie 2
 • 684 - Powstańcy Wrzesińscy, https://powstancy.wrzesnia-info.com/
 • 685 - Cmentarz Łopienno, pow. Gniezno - wykaz Powstańców Wlkp.
 • 686 - Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931 [Poznania], www.e-kartoteka.net/pl
 • 687 - Cmentarz Dopiewo
 • 688 - Cmentarz Katyń
 • 689 - Cmentarz Łomnica
 • 690 - Cmentarz Kruszwica
 • 691 - Cmentarz Mieszków
 • 692 - Cmentarz Popowo Kościelne
 • 693 - Cmentarz Miłosław
 • 694 - Powstańcy Wielkopolscy powiatu wrzesińskiego https://powstancy.wrzesnia-info.com/
 • 695 - Cmentarz Gniezno
 • 696 - Pawelec Hieronim, Niepodległość przyszła od Prosny, Sieroszewice 2021
 • 697 - Śremski Panteon Niepodległości, http://powstancy.srem.pl/
 • 698 - Cmentarz Chludowo spis
 • 699 - Kościański Piotr Kościański Zdzisław (wybór i oprac.), Dowódcy Powstania. Złota Księga Chwały, Poznań 2018
 • 700 - WBH (Wojskowe Biuro Historyczne) - odznaczenia
 • 701 - Lista Powstańców Wielkopolskich pochowanych na cmentarzu w Dolsku, pow. Śrem (opracowanie własne)
 • 702 - Pilarska Angelika, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Rogozińśkiej, Rogoźno 2018
 • 703 - Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Poznań 1934,
 • 704 - Dziennik Kujawski 1919, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8
 • 705 - Cmentarze Powidz i Witkowo
 • 706 - Cmentarz Walkowice
 • 707 - Cmentarz Lubasz
 • 708 - Cmentarz Lubcz
 • 709 - Sylwia Zagórska, Mieszkańcy Gminy Kaźmierz w walce o niepodległość, „Obserwator Kaźmierski” [2018], nr 5(158).
 • 710 - Historia Regionu Tomaszów Lubelski Bełz Rawa Ruska
 • 711 - Cmentarz Sadki
 • 712 - "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945” - https://straty.pl/index.html
 • 713 - Kiełbowski Waldemar, Służyli Niepodległej, Gniezno 2021
 • 714 - Oficerowie korpusu sanitarnego,
 • 715 - Wykaz 3 Kompanii Szubińskiej w 9 Pułku Strzelców Wlkp. powołanej w dniu 13.01.1919
 • 716 - Archiwum Państwowe w Gdańsku - Powstańcy Wlkp. 1918-1919 sygn. 1634/42
 • 717 - Archiwum Państwowe w Gdańsku Krajowa Komisja Weteranów P.W. sygn. 1634/195
 • 718 - Sylwetki Powstańców Wielkopolskich Ziemi Śmigielskiej,
 • 719 - Słownik Biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach, pod redakcją: Jokiel Edward, Korsak Antoni, Pietrowski Michał, Krotoszyn 2020
 • 720 - Lista ofiar zbrodni katyńskiej z czterech cmentarzy wojennych w: Katyniu, Bykowni, Charkowie i Miednoje,
 • 721 - Cmentarz Dębnica, pow. Gniezno
 • 722 - Cmentarz Kłecko, pow. Gniezno
 • 723 - Cmentarz Niechanowo, pow. Gniezno
 • 724 - Cmentarz Popowo Ignacewo, pow. Gniezno
 • 725 - Cmentarz Strzyżewo Kościelne, pow. Gniezno
 • 726 - Cmentarz Zdziechowa, pow. Gniezno
 • 727 - Cmentarz Żydowo, pow. Gniezno
 • 728 - Wikipedia, https://www.wikipedia.org/
 • 729 - Instytut Pamięci Narodowej Poznań: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, pw.ipn.gov.pl
 • 730 - Lista odznaczonych Krzyżem Walecznych o nieznanych adresach, Warszawa 1935,
 • 731 - Genealogia Powstańców Wielkopolskich - facebook.com/genealogia.powstańców.wielkopolskich
 • 732 - Dragan Zofia, By Bukowitz był znów Bukówcem, Bukówiec Górny 2018
 • 733 - Pawelec Hieronim, Poczet Powstańców Wielkopolskich , Sieroszewice 2022
 • 734 - Archiwum Poczty Polskiej - Biogramy pracowników P.P. będących Powstańcami Wielkopolskimi.
 • 735 - Genealogia Powstańców Wielkopolskich, powstancywielkopolscy.blog.pl/archiwum,2021-10,6.html
 • 736 - Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie
 • 737 - Rokietnickie Archiwum Cyfrowe www.archiwum-rokietnica.pl
 • 738 - Gucia Dobrosława, Powstańcy z Ławicy i okolic (maszyn.) 2023
 • 739 - Zmarli w obozie Mauthausen
 • 740 - Borowiak Mariusz, Słownik Biograficzny wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza, Nekla 2014
 • 741 - Wyszukiwarka cmentarzy Poznań
 • 742 - AP Gniezno. Ildefons Aleksy- Historia Harcerstwa Gnieźnieńskiego od 1913 do 1981
 • 743 - Cmentarz Łubowo
 • 744 - J. Wawrzyniak, W. Małycha, Gmina Święciechowa w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 Święciechowa 2022
 • 745 - MYHERITAGE
 • 746 - WEB CMENTARZ
 • 747 - GROBONET
 • 748 - Cmentarnik
 • 749 - ECMENTARZE
 • 750 - ICMENTARZE
 • 751 - Ostrzeszowska Kultura, kwartalnik, Nr 8/2018. Wydawca Ostrzeszowskie Centrum Kultury
 • 752 - AROLSEN ARCHIWES
 • 753 - Fara Mogilno
 • 754 - Wywalczyli nam wolność
 • 755 - SP w Wilczynie
 • 756 - Auschwitz
 • 757 - Mikstacki Rynek i jego dawni mieszkańcy
 • 758 - Wyszukiwarka nekrologów z wielkopolskiej prasy (Projekt WTG)
 • 759 - Mogiły.pl
 • 760 - Indeks Represjonowanych- indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html
 • 761 - Nicieja Stanisław Sławomir, Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław - Warszawa - Kraków 1990,
 • 762 - Gliński Jan Bohdan, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej t. 3, Wrocław, 2003
 • 763 - Wystawa_Zbrodnia_Katyńska 1940. Zagłada polskich elit.pdf www.ipn.gov.pl
 • 764 - Cmentarz parafii św. Marcina w Jarocinie
 • 765 - Cichy Łukasz, akcja Nasi Powstańcy Krotoszyn naszemiasto.pl
 • 766 - Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
 • 767 - Muzeum Polskich Formacji Granicznych
 • 768 - Bohaterowie 1939.pl
 • 769 - Polskie Siły Powietrzne w II WŚ
 • 770 - Polska niezwykła
 • 771 - https://ryczywol.info/2018/07/28/pozegnalismy-synow-powstancow-wielkopolskich-rodem-ryczywolu/
 • 772 - Cmentarz Parafialny Grodzisk Wlkp.
 • 773 - Grupa Potomków i Sympatyków Powstańców Wlkp. Gm. Krzywiń
 • 774 - Łubecka Zofia, Powstańcy Wielkopolscy z parafii Lubcz, (maszyn.)
 • 775 - Sapieja-Nowicka Wiesława, Nowicki Mirosław, Nekropolia Przygodzicka, Przygodzice 2019
 • 776 - Pietrzak Jerzy, Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918-1919 Ostrów Wlkp. 2019
 • 777 - Powstańcy Wielkopolscy - wczoraj i dziś
 • 778 - Cmentarz w Dusznikach
 • 779 - Wyszukiwarka cmentarna parafii Nowe nad Wisłą;
 • 780 - Wyszukiwarka cmentarna Szczecin
 • 781 - Dawny Tczew
 • 782 - Wyszukiwarka Zarząd Cmentarzy Komunalnych Wrocław
 • 783 - Polskie Cmentarze Wojenne we Włoszech
 • 784 - Wyszukiwarka cmentarzy komunalnych Warszawa
 • 785 - Wyszukiwarka cmentarna Wiry
 • 786 - Wyszukiwarka cmentarna Kargowa
 • 787 - Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich i Bojowników o Niepodległość Ziemi Sierakowsko – Międzychodzkiej 1918-1921, pod redakcją Romana Chalasza, Poznań 2021. Wydawnictwo Expansa. Tom II G-J
 • 788 - Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich i Bojowników o Niepodległość Ziemi Sierakowsko – Międzychodzkiej 1918-1921, pod redakcją Romana Chalasza, Poznań 2023. Wydawnictwo Expansa. Tom III K
 • 789 - Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. XV, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2018
 • 790 - Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich i Bojowników o Niepodległość Ziemi Sierakowsko – Międzychodzkiej 1918-1921, pod redakcją Romana Chalasza, Poznań 2020. Wydawnictwo Expansa. Tom I A-F
 • 791 - AP Leszno zespół 458 - dokumenty ZBoWiD.
 • 792 - Wyszukiwarka cmentarna Grudziądz
 • 793 - Cmentarz Ostrów Wlkp. ul Bema; zasoby własne B.S. Rajkowscy
 • 794 - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • 795 - Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
 • 796 - RGK Nekla
 • 797 - Wyszukiwarka cmentarna Gdańsk
 • 798 - Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940-1947
 • 799 - J.Karwat (pod red.), Ziemia Średzka w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Środa Wielkopolska 2009
 • 800 - Spis pochowanych na cmentarzu w Kaźmierzu
 • 801 - B. Drwęski, A.W. Leszczyński: Powstanie Wielkopolskie a I Poz. Pułk Garnizonowy
 • 802 - Cmentarz Moryń
 • 805 - Cyfrowa Szkoła 2020
 • 806 - Wyszukiwarka cmentarna Kwieciszewo
 • 807 - Wyszukiwarka cmentarna Leszno komunalny
 • 808 - Rocznik Gostyński Nr 3 2016 rok
 • 809 - Cmentarz Pleszew św. Floriana; zasoby własne B.S. Rajkowscy
 • 810 - Zielazna J. „Powstańcy w spódnicach. Te kobiety z regionu pomagały rannym i jeńcom w czasie powstania wielkopolskiego” (27.12.2021) Gazeta Pomorska.
 • 811 - Wirtualny katalog grobów Powstańców Wielkopolskich z Gminy Suchy Las i okolic
 • 812 - Wyszukiwarka cmentarna Koszalin komunalny
 • 813 - IPN Gdańsk
 • 814 - Wyszukiwarka cmentarna komunalne Zielona Góra
 • 815 - Totenbuch KZ Sachsenhausen 1936-1945
 • 816 - Wyszukiwarka cmentarna Rogoźno
 • 817 - Polskie Miejsca Pamięci i Groby Wojenne w Niemczech
 • 818 - Family Search
 • 819 - Parafia Lwówek, Spis pochowanych
 • 820 - Wyszukiwarka cmentarna Pobiedziska
 • 821 - Wyszukiwarka cmentarna parafii WNMP w Toruniu
 • 822 - Wyszukiwarka cmentarna Piła cmentarz komunalny
 • 823 - Wyszukiwarka cmentarna Kraków cmentarze komunalne
 • 824 - Katyń 1940 W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej z terenu obecnego powiatu nakielskiego w 70. rocznicę zbrodni
 • 825 - Wyszukiwarka grobów wojennych w Niemczech
 • 826 - Wielkopolska Historycznie
 • 827 - Wyszukiwarka grobów Szczecinek cmentarz komunalny
 • 828 - Wyszukiwarka cmentarna Skórzewo
 • 829 - Wyszukiwarka cmentarna parafii św. Mikołaja w Gdyni
 • 830 - Wyszukiwarka cmentarna cmentarz parafialny Leszno
 • 832 - Portal Kujawski
 • 833 - Puck Nasz Miasto
 • 834 - Wyszukiwarka cmentarna Zaniemyśl
 • 835 - Wyszukiwarka cmentarna Wiedeń (Austria)
 • 836 - Wyszukiwarka cmentarna Gąsawa
 • 837 - Wyszukiwarka cmentarna cmentarz komunalny Międzyrzecz
 • 838 - Akta Gminy Wielichowo, Lista Dusz Łubnica, Sygnatura 34/49/0/-/199
 • 839 - Pokłonili się nad grobami Powstańców Wielkopolskich (zapatrzeniwkonin.pl 2022.12.27)
 • 840 - Wyszukiwarka cmentarna Konin ul. Staromorzysławska
 • 841 - Hieronim Pawelec, Hanna Lisiak-Góźdź, Hieronim Pawelec, Hanna Lisiak-Góźdź Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Mikstackiej, Wydanie I, Mikstat 2023
 • 842 - Konieczny Szymon,, Konieczny Szymon, Słownik Biograficzny Powstańców Wielkopolskich 1918/19 z Ziemi Lwóweckiej (maszyn.) 2024
 • 843 - Maciej Elantkowski, Grzegorz Jazdon, Michał Krzyżaniak, Sylwetki uczestników Powstania Wielkopolskiego (1918-1919) i wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920) związanych z gminą Tarnowo Podgórne, Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, 2024
 • 844 - Piętka Jacek, Wolsztyński słownik Powstańców Wielkopolskich, tom 2 maszynopis
 • 846 - Wyszukiwarka cmentarna Kwidzyń cm. komunalny
 • 847 - CYRYL Wirtualne Muzeum Historii Poznania

Datenbanksuche

Um nach Informationen zu suchen, geben Sie den Namen im Format „Nachname, Vorname“ ein. Es gibt auch weitere Eingabemöglichkeiten durch erweiterte Suchkriterien um die Treffer anhand zusätzlicher Parameter.

Geben Sie den Nachnamen und / oder Ort ein. Die Einheit und der militärischer Grad sind nicht erforderlich, Sie können jedoch genauere Ergebnisse erhalten.

Nachname

Ort

Abteilung

militärischer Grad

WTG "Gniazdo"

Die Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" (Großpolnischer Verein für Familienforschung "Nest") ist eine gemeinnützige Organisation. Es hilft den Menschen, Familiengeschichten zu entdecken und die Genealogie im weiteren Sinne zu fördern. Er führt auch viele interessante genealogische und historische Projekte durch, um Großpolen kennenzulernen. Mehr zu den Details erfahren Sie auf unserer Website:

Gehen Sie zur wtg-gniazdo.org Website...

Bibliographie

Unsere Liste basiert auf über 600 archivierten Artikeln und Publikationen. Freiwillige indexierten diese Dokumente und kombinierten Daten über die Aufständischen in einer zusammenhängenden Sammlung. Die bibliographische Volkszählung ist nicht vollständig und in Zukunft werden wir weitere Studien hinzufügen, das Projekt mit neuen Leuten bereichern, so daβ unsere Volkszählung so vollständig wie möglich ist.

Siehe die Liste der Referenzen...

Großpolenaufstand Kreuz

Der Großpolenaufstand Kreuz ist eine Auszeichnung, die 1957 durch Dekret des Staatsrates gegründet wurde. Im Jahr 2014 hat Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" (die Großpolnische Genealogische Gesellschaft "Nest") eine Liste derjenigen erstellt, die das Kreuz erhalten haben, für die die Anträge für die Verleihung zusammen mit der Begründung erhalten geblieben sind. Das Projekt enthält 23. Tausend Namen.

Finden Sie eine Person mit dem Großpolenaufstand Kreuz verziert...