Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego – baza on-line

Powstanie Wielkopolskie, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. i trwało do 16 lutego 1919 r., było jedyną tak wielką i zwycięską walką o odzyskanie niepodległości w historii naszego Państwa. Dotychczas powstało wiele opracowań, książek, albumów i artykułów na temat Powstania i jego uczestników, ale cały czas brakowało kompletnej listy powstańców i - mówiąc szerzej - uczestników, którzy nie tylko zbrojnie wystąpili przeciwko zaborcy, ale również wspierali Powstanie finansowo i organizacyjnie. Byli to m.in. księża, lekarze i sanitariuszki, gospodarze oferujący Powstańcom schronienie, odzież i wyżywienie, harcerze czy też dzieci dostarczające meldunki.

W setną rocznicę tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego, postanowiliśmy uhonorować i oddać cześć tym, którzy w jakikolwiek sposób wymienieni są w opracowaniach, archiwaliach i zachowanych spisach Powstańców. Wiosną 2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego”. Na podstawie blisko 650 źródeł stworzyliśmy listę zawierającą ponad 80 tys. osób wraz z miejscami ich urodzenia, pochówku, imionami rodziców oraz innymi informacjami. Więcej szczegółów o pomyśle i realizacji projektu znajdziecie w zakładce O projekcie

Opracowana lista uczestników nie jest i zapewne nigdy nie będzie kompletna - wielu Powstańców i osób zaangażowanych w pomoc pozostanie na zawsze bezimiennych. Zamierzamy jednak w oparciu o dostępne źródła uzupełniać i poszerzać listę uczestników Powstania Wielkopolskiego. Zwracamy się zatem z prośbą o kontakt z administratorem projektu w celu skompletowania pełnej listy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przysłużyli się Powstaniu. Uczestnictwo należy potwierdzić jednak odpowiednim dokumentem (publikacja, legitymacja, poświadczenie, wspomnienia, itp.).

Zachęcamy również do zapoznania się z historią Powstania Wielkopolskiego w artykule prof. Janusza Karwata.

Twórcy projektu

Realizatorem projektu jest Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”. Dzięki setkom godzin pracy członków i sympatyków tego stowarzyszenia, możliwe stało się opracowanie listy uczestników Powstania Wielkopolskiego. Zobacz, kto zaangażował się w jego realizację.

Wsparcie i podziękowania

Realizacja każdego projektu wymaga nie tylko setek godzin pracy, ale również wsparcia finansowego i życzliwości instytucji dysponujących materiałami źródłowymi. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały nas w pracy nad projektem.

Patronat honorowy

Projekt został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Wsparcie finansowe

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego - baza on-line” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

Wsparcie technologiczne (serwer)

Strona internetowa projektu, podobnie jak inne projekty Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” działa dzięki serwerom udostępnionym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Współpraca

Szczególne podziękowania przekazujemy również Dyrekcji i Pracownikom: Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Prezydenta RP, Wojskowego Biura Historycznego (Centralnego Archiwum Wojskowego), Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Wykorzystane na stronie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

Patronat medialny

Swoim patronatem medialnym, projekt objęło Radio Poznań oraz Głos Wielkopolski

Szukaj w bazie

Aby wyszukać informację wprowadź samo nazwisko lub nazwisko i imię w formacie „nazwisko, imię”. Dostępne są również rozszerzone kryteria wyszukiwania pozwalające zawęzić listę rezultatów dodatkowymi parametrami.

Musisz podać nazwisko i/lub miejscowość. Jednostka i status nie są wymagane, ale dzięki nim możesz uzyskać bardziej precyzyjne wyniki.

Nazwisko

Miejscowość

Jednostka

Status

WTG „Gniazdo”

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera ludzi odkrywających swoje rodzinne historie i propaguje szeroko pojętą genealogię. Jest również realizatorem wielu interesujących projektów genealogicznych i historycznych. O szczegółach przeczytacie więcej na naszej stronie internetowej

Przejdź na stronę wtg-gniazdo.org...

Bibliografia

Nasza lista oparta została o ponad 600 pozycji archiwalnych i publikacji. Wolontariusze indeksowali te dokumenty i łączyli dane o Powstańcach w jeden spójny zbiór. Spis bibliograficzny nie jest pełen i w przyszłości będziemy dodawać kolejne opracowania, wzbogacać projekt o nowe osoby, tak aby nasz spis był jak najbardziej kompletny.

Zobacz listę wykorzystanych źródeł...

Odznaczeni

Wielkopolski Krzyż Powstańczy to odznaczenie ustanowione w 1957 r. dekretem Rady Państwa. W 2014 r. Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” przygotowało listę odznaczonych Krzyżem, dla których zachowały się wnioski o jego nadanie wraz z uzasadnieniem. Projekt zawiera obecnie 23 tys. nazwisk wzbogaconych o biogramy i zdjęcia.

Znajdź osobę odznaczoną Krzyżem Powstańczym...